Antal artiklar: 4

Årsdagen av den helige Josemarías helgonförklaring

Den 6 oktober 2002 helgonförklarade den helige Johannes Paulus II Opus Deis grundare. Han kallade honom för »vardagslivets helgon«.

Aktuellt

Ärorika mysterier (2): Jesu himmelsfärd

«Rosenkransen har alltid varit ett uttryck för denna trosövertygelse (att Jesus har återuppstått). Genom rosenkransbönen kan de troende gå bortom lidandets mörker och skåda Kristi härlighet i uppståndelsen och himmelsfärden» (Johannes Paulus II, ”Rosenkransbönen”, 23).

Be med den helige Josemaría

Generositet

I Torontos Downsview Park, kort före hans avresa till Guatemala och Mexiko, uttryckte påven Johannes Paulus II för deltagarna i Världsungdomsdagen följande önskan: "att de föresatser ni har fattat i dessa dagar av tro och festlighet må leda till rikliga frukter av engagemang och vittnesbörd”. Vi har nu valt ut några texter av den salige Josemaría med generositetens dygd som rödtråd.

Be med den helige Josemaría

Brev till familjerna

Opus Deis prelat har utlyst ett marianskt år i bön för familjen. Som inspiration publicerar vi Johannes Paulus II brev till familjerna, från Familjens år 1994.

Kristet liv