Antal artiklar: 55

Den helige Josemaría säger om präster

Ett urval av korta texter av den helige Josemaría om prästens liv och kallelse, med anledning av vår Herre Jesus Kristus, den evig översteprästens dag.

Documentation

Gud, föräldrar och barnens kallelse

En kvinna frågar den helige Josemaría hur man kan hjälpa sina barn när de redan har hittat sin kallelse i livet. Så här svarar helgonet. (1 min 22 sek)

Be med den helige Josemaría

Covadonga O'Shea: "S:t Josemaria uppmuntrade mig att vara positiv och att alltid säga sanningen"

I samband med utgivningen av hennes memoarer intervjuade vi den kända journalisten Covadonga O'Shea, som hade "den enorma lyckan att känna Opus Deis grundare", och som i sin bok samlar minnen av olika personer som "har sagt något värdefullt".

Personligt

Årsdagen av den helige Josemarías helgonförklaring

Den 6 oktober 2002 helgonförklarade den helige Johannes Paulus II Opus Deis grundare. Han kallade honom för »vardagslivets helgon«.

Aktuellt

Escriva.org, en webbplats för att utforska den helige Josemarías budskap

Den helige Josemarías böcker innehåller förslag för dem som vill bli hittade av Gud i sitt vanliga liv. Den första boken publicerades 1939: Vägen. Lanseringen av webbplatsen escriva.org gör det nu lättare att få tillgång till många av skrifterna från Opus Deis grundare.

Documentation

Dekret om det heroiska utövandet av dygderna hos Guds Tjänare Josemaría Escrivá de Balaguer

Den 9 april 1990 auktoriserade påven Johannes Paulus II Kongregationen för helgonförklaringsprocesser att kungöra dekretet om heroiska dygder hos grundaren av Opus Dei, Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975). Vi publicerar en översättning till svenska av det latinska originalet.

Documentation

»Vi måste ha ett hjärta för alla, förståelse för alla«

I den här videon visar den helige Josemaría hur vi kan leva pluralism och social samexistens i våra relationer, "för det räcker inte med jämlikhet och mänsklig rättvisa, du måste också låta hjärtat vara med".

Be med den helige Josemaría

Glädjerika mysterier (2): Marias besök hos sin kusin sankta Elisabet

Den 31 maj firas vår Frus besök hos sin kusin Elizabeth: "Vänd din blick mot Jungfru Maria och betrakta hur hon övar dygden lojalitet. När Elisabet behöver henne säger Evangeliet att hon gav sig iväg cum festinatione – glatt och skyndsamt."

Be med den helige Josemaría

"Fridens och glädjens såningsmän": Opus Deis karisma med den helige Josemarías ord

I den här korta videon samlar vi några drag i Opus Deis karisma som förklaras av den helige Josemaría: att göra allt av kärlek, att ha förståelse för alla, att be för kyrkan och påven, att dela samma kallelse, att vara en familj, att efterlikna Jesus Kristus, att vara den heliga treenighetens tempel på gatan, att helga arbetet.

Be med den helige Josemaría

Julen 2022

Videoklipp och texter för att meditera över julen samt julhälsningar från msgr Fernando Ocáriz.

Kyrkan och Påven