Bön

Den helige Josemaría Escrivá de Balaguer

Gud, genom den heliga jungfrun Marias förbön förlänade du den helige prästen Josemaría otaliga nådegåvor, då Du utvalde honom till att vara Dig ett troget redskap för att grunda Opus Dei, en väg till helgelse i det dagliga arbetet och genom uppfyllandet av den kristnes allmänna plikter. Giv, att även jag må förvandla alla ögonblick och omständigheter i mitt liv till tillfällen att älska Dig, att med glädje och i all enkelhet tjäna Kyrkan, den helige Fadern och alla människor samt med trons och kärlekens ljus upplysa de jordiska vägarna.

Må den helige Josemarías förböner beveka Dig att höra den bön jag riktar till Dig. . . Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern.