Prelatens meddelande (30 mars 2023)

Opus Deis prelat tackar alla för deras böner för förberedelserna av nästa extraordinära generalkongress och redogör för vissa aspekter av hur den ska organiseras.

Rom, den 30 mars 2023

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

Som ni vet kommer den extraordinära generalkongressen för att anpassa Prelaturens stadgar till motu proprio Ad charisma tuendum att äga rum under påskveckan. Jag är mycket tacksam för hur ni har bidragit till förberedelserna under de senaste månaderna, genom att be för detta arbete och även genom att förbereda och skicka de många förslag som har kommit in. Jag ber er att fortsätta att be för förberedelserna och utvecklingen av denna generalkongress och för dess resultat, vilket kommer att hjälpa oss att förnya vår önskan att Opus Dei ska tjäna Gud och Kyrkan i hela världen.

Förslagen har studerats i Rom, med hjälp av experter, för att kunna lägga fram konkreta utkast för kongressen. De förslag som går utöver det som Heliga Stolen föreskriver i motu proprio kan, som jag sa i mitt meddelande i oktober, beaktas nästa gång man sammankallar till arbetsveckor, och kommer att tjäna till att förbereda nästa ordinarie generalkongress år 2025. Det är ett mycket värdefullt material som jag återigen vill tacka er för.

Under kongressen kommer männens och kvinnornas möten att hållas parallellt, och jag kommer att delta i båda, tillsammans med vikarierna. De kommer att äga rum i Santa Marias romerska kollegium och det heliga korsets romerska kollegium. Båda kommer att inledas med den heliga Mässan. Under sessionerna kommer förslagen att studeras och den slutliga texten kommer att röstas igenom den sista dagen. Vi kommer att avsluta med sakramental välsignelse och Te Deum.

Till skillnad från andra generalkongresser, vare sig de är valkongresser – där prelaten väljs – eller ordinarie – där vissa apostoliska prioriteringar fastställs – kan slutresultatet i det här fallet inte meddelas omedelbart, eftersom det först måste skickas till dikasteriet för präster för att studeras av Heliga stolen, som är ansvarig för att godkänna det.

Alla generalkongresser är mycket speciella ögonblick av enhet inom hela Verket och mellan Verket och den Helige Fadern och Kyrkan som helhet. Under dessa veckor vill vi särskilt hålla vår fars önskan närvarande: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam.

Med all min tillgivenhet välsignar jag er.

Er fader

Fernando Ocáriz