Personalprelatur Opus Dei: några aspekter

Den 28 november 1982 upprättade Johannes Paulus II Opus Dei som personalprelatur genom den apostoliska konstitutionen ”Ut sit”. Vi erbjuder några videoklipp och texter om dess juridiska struktur och dess apostoliska mission.

Bild: Chaval Brasil

Personaprelatur

Ur ett juridiskt perspektiv är Opus Dei en personalprelatur i Katolska Kyrkan. 

Bild: Chaval Brasil

28 november: Duc in altum!

Nästan 20 år efter att Johannes Paulus II hade inrättat Opus Dei som personalprelatur uppmuntrade han dess medlemmar – lekmän och präster – att fullfölja ett och samma uppdrag: att evangelisera världen utifrån var och ens förutsättningar. (2 min 20 sek).

Bild: Untitled Blue

Prelaten svarat till en journalist  Hur uppstod Opus Dei? Uppfyller Opus Dei sitt uppdrag? Vilken är Er största svårighet som prelat för Opus Dei? På dessa och andra frågor av en italiensk TV-journalist svarar biskop Javier Echevarría. Video (på italienska med svensk text: 08’24)

Opus Dei, personalprelatur

Med anledning av den 25:e årsdagen av upprättandet av Opus Dei som personalprelatur har vi till Prof. Carlos José Errázuriz, rådgivare för Troskongregationen, ställt de vanligaste frågorna om den här tämligen nya juridiska formen i Kyrkan.

Bild: moonstar simanjuntak

Apostoliska Konstitutionen "Ut sit" Johannes Paulus II upprättade Opus Dei som personalprelatur med denna påvliga bulla från den 28 november 1982.