Number of articles: 26

Život Panny Márie (XVI): Kristus v hrobe

Scéna Piety nám opäť ukazuje Krista v náručí Panny Márie. Matka prijíma Syna, ktorý bol zavrhnutý ľuďmi. Šestnásty diel o živote Panny Márie.

Panna Mária

​Život Panny Márie (II): Máriino Narodenie

Pokračovanie cyklu textov o živote Panny Márie. Ich autor, španielsky kňaz José Antonio Loarte, doplnil svoje texty aj o komentáre Magistéria Cirkvi, cirkevných otcov a svätcov. Druhý diel sa sústredí na narodenie Panny Márie.

Panna Mária

​Život Panny Márie (I): Nepoškvrnené počatie

Začíname 20-dielny cyklus textov o živote Panny Márie. Ich autor, španielsky kňaz José Antonio Loarte, doplnil svoje texty aj o komentáre Magistéria Cirkvi, cirkevných otcov a svätcov. Prvý diel tohto cyklu sa venuje Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

Panna Mária

Máj, mariánsky mesiac

V roku 1935 po svojej prvej návšteve vo svätyni Sonsoles v blízkosti Avily zakladateľ Opus Dei ustanovil zvyk májovej púte pre ľudí z Opus Dei. Ako znak lásky k Márii tak každý rok v máji chodili na púť do svätyne alebo na iné miesta, kde bol uctievaný obraz Panny Márie.

O Opus Dei

Monsignor Ocáriz nás žiada, aby sme v tomto mesiaci október veľkoryso nasledovali Pápežovu petíciu

Prelát povzbudzuje všetkých členov Diela, spolupracovníkov a tých, ktorí sa podieľajú na apoštolskej práci Opus Dei, aby veľkoryso podporili túto pápežovu túžbu, aby sa modlili ruženec k našej Matke, Panne Márii a svätému Michaelovi, ktorý chráni Cirkev.

Od preláta

Svätý Otec pozýva v októbri k modlitbe svätého ruženca za Cirkev

Svätý Otec František sa obrátil na všetkých veriacich s prosbou, aby počas blížiaceho sa mesiaca október zintenzívnili osobnú i komunitnú modlitbu za Cirkev. Pozýva ich, aby pri modlitbe ruženca osobitne vyprosovali na príhovor Panny Márie a archanjela Michala ochranu pred nástrahami diabla, ktorý sa usiluje rozdeliť kresťanské spoločenstvo.

Od pápeža

Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

Začína Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie (30. novembra - 8. decembra)

Panna Mária

Panna Mária sa za nás prihovára

Keď bol Mons. Álvaro del Portillo v Mexiku, rozprával o tom, akú moc má príhovor Panny Márie, "dobrej Matky Božej". Titulky sú k dispozícií po slovensky.

Álvaro del Portillo

Len matka dokáže pochopiť matkino srdce

Svedectvo o tom, ako naša Pani z Torreciudad zmenila srdce jednej silnej matky.

Osobné svedectvá

O zosnutí a nanebovzatí Najsvätejšej Panny

Panne Márii vzatej do neba s telom i dušou ,„expleto terrestris vitae cursu“, je zasvätených najviac mariánskych chrámov. Nanebovzatie Preblahoslavenej Bohorodičky Panny Márie je najstarší zo všetkých mariánskych sviatkov a Cirkev ho slávi vždy 15. augusta. Tu je niekoľko úryvkov z textov Magistéria Cirkvi a svätých i z kresťanskej poézie o prechode našej Panej z tohto sveta do neba.

Panna Mária