Number of articles: 26

Mariánsky rok za rodinu

28. decembra 2014 sa v Opus Dei začína Mariánsky rok za rodinu, s modlitbami k Panne Márii za všetky rodiny sveta.

O Opus Dei

Prelát navštívil Pannu Máriu Kazanskú

Počas svojej krátkej návštevy Ruska navštívil biskup Javier Echevarría katedrálu Panny Márie Kazanskej na Červenom námestí, aby sa tam pomodlil pred touto známou ikonou. Video je k dispozícií so slovenskými titulkami.

Od preláta

Povýšená nad všetky stvorenia

15. august je sviatkom Nanebovzatia Panny Márie, ktorá samu seba považovala za tú najmenšiu medzi Pánovými chudobnými, a pritom bola korunovaná za Kráľovnú a Paniu celého vesmíru.

Álvaro del Portillo

Video: Mesiac máj a Panna Mária

Počas mesiaca mája svätý Josemaría vyzýval priblížiť sa k láske Panny Márie. Vybrali sme pár krátkych video záznamov svätého Josemaríu, v ktorých rozpráva o Božej Matke. (Dĺžka: 2 minúty)

Kresťanský život

Komentár evanjelia na piatok po 6. veľkonočnej nedeli: žena, ktorá porodila Život

Komentár na piatok po 6. veľkonočnej nedeli. „Ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme.“ Ježiš, sediaci po Otcovej pravici, na nás neustále hľadí a my s obnoveným odhodlaním byť stále v jeho prítomnosti vieme, že sme Božími deťmi, a preto sa stále radujeme.

Gospel commentary

Komentár evanjelia na sviatok Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie

Komentár na sviatok Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie. „Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.“ Ohlasovať Krista znamená mať a rozdávať skutočnú radosť s odvahou a pokorou.

Gospel commentary