Number of articles: 16

22. júla: svätá Mária Magdaléna

Texty sv. Josemaríu Escrivá o svätej Márii Magdaléne na rozjímanie k jej sviatku.

Od sv. Josemaríu

2. júla: Návšteva Panny Márie u Alžbety

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.“

Od sv. Josemaríu

29. júna: sviatok svätých Petra a Pavla

12 textov sv. Josemaríu Escrivá o láske k pápežovi

Od sv. Josemaríu

November, mesiac našich zosnulých

Rady svätého Josemaríu ako sa nebáť smrti

Od sv. Josemaríu

„Srdce Diela“: Vízia svätého Josemaríu

Krátke video s výberom z kázní sv. Josemaríu, ktoré ilustrujú, čo myslel pod „posväcovaním práce“ a usilovaním sa nájsť Boha v našej práci a každodennom živote. Video je k dispozícii so slovenskými titulkami.

Od sv. Josemaríu

,,Vášnivo milovať svet“: 50 výročie

8. októbra 1967 predniesol sv. Josemaría homíliu vo vonkajších priestoroch Univerzity v Navarre, ktorá obsahuje jadro jeho posolstva o posväcovaní každodenného života.

Od sv. Josemaríu

Rok Viery (III)

Svätý Josemaría Escrivá napísal homíliu o viere: "Život viery". Práve touto homíliou by sme Vám chceli pomôcť prehĺbiť Vašu vieru a pomôcť Vám, žiť ju autenticky.

Od sv. Josemaríu

Rok Viery (I)

ŽIVOT VIERY (I) Homília svätého Josemaríu

Od sv. Josemaríu

Sv. Jozef v homíliách sv. Josemaríu

Sv. Josemaría mal zvláštnu úctu k sv. Jozefovi. Tento svätý patriarcha bol neraz predmetom jeho kázania. Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa Vám prinášame niektoré texty zakladateľa Opus Dei, ktoré sa venujú tomuto svätcovi. (Je to Kristus, ktorý prechádza, 39-56)

Od sv. Josemaríu

Božské inšpirácie

V roku 1931 zakladateľ Opus Dei opísal, čo sa stalo ráno 2. októbra 1928, kedy uzrelo svetlo sveta Opus Dei.

Od sv. Josemaríu