Number of articles: 120

40 rokov od vydania apoštolskej konštitúcie Ut sit

Svätý Ján Pavol II 28. novembra 1982 ustanovil Opus Dei za osobnú prelatúru apoštolskou konštitúciou "Ut sit", ktorú 19. marca 1983 dostal blahoslavený Álvaro del Portillo (vtedy prvý prelát Opus Dei).

O Opus Dei

Prelát Opus Dei v Helsinkách a v Tallinne

Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei, navštívi od 22. do 26. novembra nový región strednej a severnej Európy.

O Opus Dei

29 nových diakonov: "Nech vaše srdce bije v súlade s Ježišovým srdcom"

29 veriacich Opus Dei prijalo dnes ráno diakonát z rúk biskupa Andrésa Gabriela Ferrada, sekretára Dikastéria pre klérus.

O Opus Dei

Regionálne zhromaždenia alebo pracovné týždne Opus Dei

Niekoľko otázok a odpovedí: Čo sú regionálne zhromaždenia alebo pracovné týždne Opus Dei? Kedy sa začali? Ako súvisia regionálne zhromaždenia so stým výročím Opus Dei? Ako sa na nich zúčastniť?

O Opus Dei

Spomienka na svätého Severína

Vo Villa Tevere, sídle Opus Dei, sa uchovávajú relikvie svätého Severína, rímskeho vojaka z 2. alebo 3. storočia, ktorý bol umučený pre svoju vieru. V centrách prelatúry sa 8. novembra zvyčajne slávi votívna omša na počesť svätého Severína.

O Opus Dei

História diela svätého Michala

Dielo svätého Michala tvoria muži a ženy, ktorí prijali Božie volanie k celibátu a k žitiu svojho kresťanského povolania v Opus Dei. José Luis González Gullón vysvetľuje, ako vzniklo dielo svätého Michala, akú formáciu dostávajú a aká je ich úloha v Opus Dei.

O Opus Dei

O motu proprio o osobných prelatúrach

O úprave kánonov 295-296 týkajúcich sa osobných prelatúr.

O Opus Dei

75 rokov Rímskeho kolégia Svätého Kríža

Fernando Crovetto, súčasný rektor Rímskeho kolégia Svätého Kríža, nám v tomto rozhovore hovorí o účele jeho založenia, o ľudskej, duchovnej a teologickej formácii, ktorú poskytuje, a o záujme svätého Josemaría ponúkať formáciu laikom a kňazom z celého sveta.

O Opus Dei

Svätá omša pri príležitosti slávenia sviatku sv. Josemaríu (26. júna 2023)

Ako každý rok, pozývame vás na svätú omšu v Bratislave.

O Opus Dei

Kardinál Lazzaro You Heung-sik vysvätí 25 kňazov Opus Dei

V sobotu 20. mája bude vysvätených 25 nových kňazov prelatúry Opus Dei.

O Opus Dei