Number of articles: 83

Homília na Veľkonočnú nedeľu

Homília svätého Josemaríu na Veľkonočnú nedeľu s názvom „Kristova prítomnosť v kresťanoch“.

Od sv. Josemaríu

Homília na Veľký piatok

Homília svätého Josemaríu na Veľký piatok s názvom „Kristus zomrel, aby kresťan žil“.

Od sv. Josemaríu

Homília na Zelený štvrtok

Homília svätého Josemaríu na Zelený štvrtok s názvom „Eucharistia, tajomstvo viery a lásky“.

Od sv. Josemaríu

Homília na Kvetnú nedeľu

Homília svätého Josemaríu na Kvetnú nedeľu s názvom "Vnútorný boj".

Od sv. Josemaríu

22. februára: Katedra sv. Petra

Počas dvetisícročnej histórie sa v Cirkvi zachovala apoštolská postupnosť. Spomedzi apoštolov sám Kristus urobil Šimona predmetom osobitného vyvolenia: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev. Peter sa presťahoval do Ríma a tam ustanovil sídlo primátu, Kristovho vikára.

Modlitby a pobožnosti

Escriva.org

Knihy svätého Josemaríu pomáhajú tým, ktorí sa chcú v bežnom živote stretnúť s Bohom. Prvá kniha, Cesta, vyšla v roku 1939. Spustenie novej webovej stránky escriva.org uľahčuje prístup k mnohým spisom zakladateľa Opus Dei.

Knihy

Svätý Mikuláš z Bari, orodovník Opus Dei

Sviatok svätého Mikuláša z Bari sa slávi 6. decembra. Svätý Josemaría mu zveril riešenie ekonomických problémov. Príbeh je opísaný v knihe "Príhovorcovia Opus Dei" a podpísaný José Miguelom Pero-Sanzom.

Modlitby a pobožnosti

Objať svet v modlitbe (Žalm 2)

Uvažovanie o Božom synovstve tvorí základ celej spirituality Opus Dei. V tomto článku sa píše o Žalme 2 v živote svätého Josemaríu.

Modlitby a pobožnosti

12 myšlienok o tom, ako sa dostať do Neba

Čo mám urobiť, aby som sa dostal do Neba? To je veľká otázka, ktorú si kladie mnoho ľudí. Prečítajte si rady od svätého Josemaríu spolu s rôznymi textami zo Svätého písma a Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Modlitby a pobožnosti

16. októbra 1931: „Abba, Pater“

16. októbra 1931 sa svätý Josemaría modlil v madridskej električke ponorený do starostí. Táto modlitba - prednesená na ulici - ho priviedla k tomu, aby mimoriadne hlboko pochopil, že je Božím dieťaťom. „Abba, Otče,“ modlil sa nahlas.

Životopis