Monsignor Ocáriz nás žiada, aby sme v tomto mesiaci október veľkoryso nasledovali Pápežovu petíciu

Prelát povzbudzuje všetkých členov Diela, spolupracovníkov a tých, ktorí sa podieľajú na apoštolskej práci Opus Dei, aby veľkoryso podporili túto pápežovu túžbu, aby sa modlili ruženec k našej Matke, Panne Márii a svätému Michaelovi, ktorý chráni Cirkev.

Opus Dei - Monsignor Ocáriz nás žiada, aby sme v tomto mesiaci október veľkoryso nasledovali Pápežovu petíciu

Pápež František vyzval všetkých katolíkov ku každodennej modlitbe sv. ruženca zakončenú vzývaním "Pod tvoju ochranu" a modlitbou k svätému Michalovi archanjelovi (porov. Tlačové stredisko Apoštolskej Ústredie, 29.09.2018). Sú to modlitby, ktoré nám pomôžu šíriť Kristov pokoj a obzvlášť sa modliť za dar jednoty v Cirkvi a vo svete. Nemôžeme ignorovať, ako hovorí sv. Pavol Efezanom: "Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach"(Ef 6, 12).

Prosím a povzbudzujem všetkých členov Diela, spolupracovníkov a tých ktorí sa zúčastňujú na apoštolských aktivitách, aby s veľkorysosťou splnili toto pápežovo prianie a rozširovali pozvanie aj medzi mnohými svojimi priateľmi – aby sa modlili k našej Matke, Panne Márií a k Svätému Michalovi Archanjelovi za ochranu Cirkvi.

Rím, 30. septembra 2018