Prelāta Ziemassvētku apsveikums

Jēzus atnes mieru sirdīs un ģimenēs, saka Opus Dei prelāts savā Ziemassvētku apsveikumā.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Ziemassvētkos, kas ir jau tuvu klāt, mēs dzirdēsim eņģeļus sludinām: “Gods Dievam augstumos, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem” (Lk 2, 14). Katru gadu šī dziedājuma atbalss piepilda visu pasauli, pamodinot mūsos līksmu cerību. It īpaši tāpēc, ka miers ir pietuvojies mums tuvu klāt, un varam to skatīt Bērna sejā: “Viņš ir mūsu miers” (Ef 2, 14), kā vēlāk rakstīja svētais Pāvils, apcerot Jēzus Kristus noslēpumu.

Pasaulei ir ļoti vajadzīgs miers. Katram no mums, mūsu ģimenēm, mūsu darba vietām, videi, kurā mēs dzīvojām, ir vajadzīgs šis Bērns, ko eņģeļi sludināja par Pestītāju (sal. Lk 2, 11). Bez Viņa visas pūles nest sirdīs mieru ir nepietiekamas. Šī iemesla dēļ Baznīca nepārtraukti runā ar cilvēkiem par Jēzu, kā to darīja gani pēc tam, kad redzēja Viņu silītē (sal. Lk 2, 16-18). Mēs arī vēlamies sludināt par Viņu mūsu apustuliskajā darbā: “Mums jārunā par Kristu, nevis par mums pašiem” (Kad garām iet Kristus, 163).

Šajās Ziemassvētku dienās kontemplēsim Dieva mīlestības lielo noslēpumu šajā Bērnā, kas mums ir dzimis (sal. Is 9, 5). Cik viegli ir atrast un atgūt mieru, rāmumu, lūdzoties Betlēmītes priekšā, ļaujot Jēzum apburt mūs, kad skatāmies uz Viņu silītē Marijas un Jāzepa aprūpētu! Šā mīlestības noslēpuma kontemplācijā Kungs dos mums arī jaunu impulsu, lai mēs to varētu nodot tālāk citiem!

Ar maniem apsveikumiem un manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Romā, 2018. gada 16. decembrī