Number of articles: 36

Prelāta vēstījums (2021. gada 10. jūnijs)

Opus Dei prelāts mudina mūs kopīgi sagatavoties Opus Dei simtgadei, kas norisināsies no 2028. gada 2. oktobra līdz 2030. gada 14. februārim.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 22. novembris)

Kristus Karaļa svētkos monsinjors Okariss aicina mūs apcerēt dažus svētā Hosemarijas vārdus, lai ļautu Kristum valdīt arī mūsos.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 22. novembris)

Kristus Karaļa svētkos monsinjors Okariss aicina mūs apcerēt dažus svētā Hosemarijas vārdus, lai ļautu Kristum valdīt arī mūsos.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 20. oktobris)

Monsinjors Okariss apliecina mums savu nepārtraukto lūgšanu un tuvību pandēmijas laikā un paziņo, ka pēc dažām dienām viņš publicēs pastorālo vēstuli par Opus Dei garu.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 10. septembris)

Šī gada 15. septembrī atzīmēsim 45. gadskārtu kopš svētīgā Alvaro ievēlēšanas par svētā Hosemarijas pirmo pēcteci. Monsinjors Okariss mudina mūs uzskatīt viņu par uzticības nepārtrauktības celmlauzi attiecībā uz Opus Dei garu.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 12. augusts)

Ticība mums palīdz atklāt labumu, kas piemīt katrai situācijai, arī sāpīgajām. Svētā Pāvila vārdiem monsinjors Okariss mums atgādina: “Tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu”.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 20. jūlijs)

Saskaroties ar mūsu pašu ievainojamību, monsinjors Okariss mums atgādina, ka Kristus apzinājās Viņa mācekļu vājības un viņu pagātni, kad Viņš tos izvēlējās, bet zināja arī, ka Svētais Gars ir stiprāks par to visu.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 19. jūnijs)

Vissvētās Jēzus Sirds svētkos monsinjors Okariss aicina mūs lūgt mūsu Kungam lēnprātīgu un pazemīgu sirdi, kurā daudzas dvēseles varētu rast atpūtu un mierinājumu.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstule (2020. gada 15. maijs)

Šobrīd, kad daudzviet sāk atcelt ārkārtējās situācijas ierobežojumus, monsinjors Fernando Okariss mudina mūs turpināt uzņemties iniciatīvu apustuliskajā darbā un ar savu dzīvi rādīt citiem, cik pievilcīgi ir būt Kristus māceklim.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 29. aprīlis)

Maija mēnesim tuvojoties, monsinjors Fernando Okariss mūs aicina pievienoties Pāvesta nodomiem, ticībā steidzoties Jaunavas Marijas patvērumā.

Pastorālās vēstules