Number of articles: 95

Prelāta vēstījums (2021. gada 10. jūnijs)

Opus Dei prelāts mudina mūs kopīgi sagatavoties Opus Dei simtgadei, kas norisināsies no 2028. gada 2. oktobra līdz 2030. gada 14. februārim.

Pastorālās vēstules

Prelāta apsveikums Kristus Dzimšanas svētkos (2020)

“Bērns Jēzus mūs aicina dzīvot ar brīvu sirdi, kas nav pieķērusies šīs pasaules lietām, un spēj saskatīt to, kas ir patiesi svarīgs.”

Uzrunas

Monsinjora Okarisa Adventa vēstījums: “Adventā sagatavoties pieņemt Kristus piedzimšanu kā jaunu dāvanu”

“Opus Dei” prelāta meditācija Adventā. Audioierakstā viņš apcer Jaunavas Marijas “fiat” sekas un to, kā viņa sagatavojās uzņemt savu Dēlu. Šeit dalāmies ar audioieraksta transkripciju.

Prelāts

Prelāta vēstījums (2020. gada 22. novembris)

Kristus Karaļa svētkos monsinjors Okariss aicina mūs apcerēt dažus svētā Hosemarijas vārdus, lai ļautu Kristum valdīt arī mūsos.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 22. novembris)

Kristus Karaļa svētkos monsinjors Okariss aicina mūs apcerēt dažus svētā Hosemarijas vārdus, lai ļautu Kristum valdīt arī mūsos.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 20. oktobris)

Monsinjors Okariss apliecina mums savu nepārtraukto lūgšanu un tuvību pandēmijas laikā un paziņo, ka pēc dažām dienām viņš publicēs pastorālo vēstuli par Opus Dei garu.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 10. septembris)

Šī gada 15. septembrī atzīmēsim 45. gadskārtu kopš svētīgā Alvaro ievēlēšanas par svētā Hosemarijas pirmo pēcteci. Monsinjors Okariss mudina mūs uzskatīt viņu par uzticības nepārtrauktības celmlauzi attiecībā uz Opus Dei garu.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 12. augusts)

Ticība mums palīdz atklāt labumu, kas piemīt katrai situācijai, arī sāpīgajām. Svētā Pāvila vārdiem monsinjors Okariss mums atgādina: “Tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu”.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 20. jūlijs)

Saskaroties ar mūsu pašu ievainojamību, monsinjors Okariss mums atgādina, ka Kristus apzinājās Viņa mācekļu vājības un viņu pagātni, kad Viņš tos izvēlējās, bet zināja arī, ka Svētais Gars ir stiprāks par to visu.

Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 19. jūnijs)

Vissvētās Jēzus Sirds svētkos monsinjors Okariss aicina mūs lūgt mūsu Kungam lēnprātīgu un pazemīgu sirdi, kurā daudzas dvēseles varētu rast atpūtu un mierinājumu.

Pastorālās vēstules