Prelāta vēstule par Motu proprio “Ad charisma tuendum” (2022. gada 22. jūlijs)

Opus Dei prelāts monsinjors Fernando Okariss (Fernando Ocáriz) raksta par pāvesta Franciska Motu proprio “Ad charisma tuendum” (“Harismas aizsargāšanai").

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Šorīt tika publiskots pāvesta Franciska Motu proprio “Ad charisma tuendum”, ar kuru tiek grozīti daži Apustuliskās konstitūcijas “Ut sit” panti, lai tos pielāgotu nesen pieņemtās Apustuliskās konstitūcijas “Praedicate Evangelium” normām par Romas kūriju. Tas konkretizē Svētā tēva lēmumu par personālo prelatūru iekļaušanu Klēra kongregācijā, ko mēs filiāli pieņemam.

Svētais tēvs mudina mūs pievērst uzmanību dāvanai, ko Dievs dāvāja sv. Hosemarijam, lai mēs to pilnībā izdzīvotu. Viņš mūs mudina rūpēties par Opus Dei harismu, “lai veicinātu tās locekļu veikto evaņģelizācijas darbu” un tādējādi “izplatītu pasaulē aicinājumu uz svētumu, svētdarot darbu un ģimenes un sociālās dzīves nodarbes” (Motu proprio “Ad charisma tuendum”). Es vēlētos, lai šis Svētā tēva aicinājums spēcīgi atbalsotos katrā no mums. Tā ir iespēja iedziļināties garā, ko mūsu Kungs iedvesa mūsu dibinātājā, un dalīties tajā ar daudziem cilvēkiem ģimenē, darbā un sociālajā vidē.

Runājot par Motu proprio noteikumiem attiecībā uz personu prelāta amatā, es atkārtoju to, ko jums esmu norādījis citos gadījumos: mēs pateicamies Dievam par ekleziālās vienotības augļiem, ko nesuši svētīgā Alvaro un dona Havjera episkopāti. Tajā pašā laikā prelāta ordinācija par bīskapu nebija un nav nepieciešama, lai vadītu Opus Dei. Pāvesta vēlme uzsvērt Darba harismātisko dimensiju mūs tagad aicina stiprināt ģimenisko mīlestības un uzticības atmosfēru: prelātam ir jābūt vadītājam, bet galvenokārt – tēvam.

Ar šīm rindiņām es lūdzu jūs lūgties arī par darbu, ko pāvests Francisks ir lūdzis mums veikt, lai pielāgotu Prelatūras īpašās tiesību normas Motu proprio “Ad charisma tuendum” norādījumiem, paliekot – kā pats Pāvests mums saka – uzticīgi harismai.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Fernando

Romā, 2022. gada 22. jūlijā