Prelāta vēstījums (2022. gada 26. februāris): vienoti lūgšanā un gavēnī par mieru

Opus Dei prelāts aicina mūs atbalstīt pāvesta Franciska aicinājumu lūgties un gavēt par mieru.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Ņemot vērā jauno karu Eiropā, no visas sirds atbalstīsim Pāvesta aicinājumu reaģēt uz vardarbību ar lūgšanu un gavēni. Papildus gavēņa dienai par mieru 2. martā ar bērnu paļāvību daudzkārt dienā turpināsim lūgt Dievu par miera dāvanu. Lūgšana un gavēņa pieredze tuvina mūs cilvēkiem, kuri cieš no grūtībām un nelaimēm, un kuru nākotne ir neskaidra.

"Svētīgi ir miermīlīgie, jo viņi sauksies Dieva bērni" (Mt 5, 9). Tas ir normāli, ka mēs jūtamies bezspēcīgi mainīt vēstures gaitu. Bet paļausimies uz lūgšanas spēku. Bez Kunga visi centieni nomierināt sirdis ir nepietiekami. Tajā pašā laikā domāsim, ka miers ir nepārtraukts uzdevums: būt šīs svētības īstenotājiem nozīmē uzturēt un veicināt mieru savā ģimenē, darbā, sabiedriskajā dzīvē, jo Dievs vēlas, lai ikviens no mums būtu savu brāļu un māsu sargātājs (sal. Rad 4, 9).

Īpaši Svētajā Misē un lūgšanā Vissvētākajai Jaunavai Marijai, Miera Karalienei, paturēsim prātā visus tos, kas cieš.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Fernando

Romā, 2022. gada 26. februārī