Prelāta vēstījums (2022. gada 24. maijs)

Opus Dei prelāts aicina mūs izjust pasaules priekus un ciešanas kā kaut ko savu, šajā maija mēnesī īpaši vēršoties pie Jaunavas Marijas.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Psalma vārdi "Es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību" (Ps 2, 8) pravietiski attiecas uz Jēzu Kristu un tādējādi Viņā un ar Viņu - uz katru no mums. Mums, kristiešiem, nekas pasaulē nav svešs.

Šī realitāte lai arī mūs mudina sajust un apzināties, ka visi pasaules prieki un ciešanas lielā mērā ir arī mūsu pašu prieki un ciešanas, un liek mums būt "pastāvīgiem lūgšanā", nepārstājot dzīvot "priecīgiem cerībā" (Rom 12, 12), vēršoties pie mūsu Mātes, Vissvētākās Jaunavas Marijas, aizbildniecības, īpaši šajā maija mēnesī.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Fernando

Romā, 2022. gada 24. maijā