Prelāta vēstījums (2022. gada 23. marts)

Opus Dei prelāts paziņo, ka 25. martā viņš publicēs vēstuli par uzticību, kā arī aicina pievienoties Krievijas un Ukrainas konsekrācijai Marijas Bezvainīgajai Sirdij, ko Pāvests veiks šajā dienā.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Vēlreiz rakstu jums, lai paziņotu, ka 25. martā tiks publicēta mana vēstule par uzticību, kas datēta ar 19. martu. Jūs tajā neatradīsiet atsauci uz Apustulisko Konstitūciju Praedicate Evangelium, kas tikapublicēta pēc šīs vēstules rakstīšanas un kuras saturs nav tieši saistīts ar to.

Tajā dienā, Kunga Pasludināšanas svētkos, pāvests Francisks konsekrēs Krieviju un Ukrainu Marijas Bezvainīgajai Sirdij. Pievienosimies Pāvestam šajā paļāvības izpausmē uz mūsu Mātes spēcīgo aizbildniecību. Vērsīsimies pie Viņas, kura, aizlūdzot par mums pie Dieva, ir visvarena, lai Dievs mainītu cilvēku sirdis, un lai mēs visi kļūtu par miera instrumentiem.

No visām pusēm saņemu ziņas par daudzajām iniciatīvām, ko jūs kopā ar daudziem labas gribas cilvēkiem veicināt, lai palīdzētu kara upuriem. Mūsu Kungs svētīs šos centienus ar bagātīgiem augļiem: mieru, lēnprātību, prieku. Kā teica svētais Hosemarija, mums, kristiešiem, "jānogremdē ļaunums labā pārpilnībā".

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Fernando

Romā, 2022. gada 23. martā