Prelāta vēstījums (2022. gada 18. janvāris)

No 18. līdz 25. janvārim visa Baznīca lūdzas par kristiešu vienotību. Savā vēstījumā Opus Dei prelāts aicina lūgties par šo nodomu.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Sākas astoņas dienas, kurās īpaši lūgsimies par kristiešu vienotību. Lūgšana, ko Baznīca paceļ pretī Dievam šajā nedēļā, izriet no Jēzus dialoga ar Tēvu Pēdējo Vakariņu laikā apustuļu tuvībā: “Bet ne tikai par viņiem vien es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem ticēs man. Lai visi būtu vienoti, kā Tu, Tēvs, manī un es Tevī; un lai viņi būtu mūsos vienoti; lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis.” (Jņ 17, 20-21) Kungs lūdza arī par mums – par tiem, kas ar laiku kļūs par Viņa Baznīcas locekļiem. Viņš piebilda, ka vienotība vienmēr būs nepieciešama, “lai pasaule ticētu”.

Centīsimies šajās dienās intensīvāk lūgties, lai piepildītos Dieva griba: “viens ganāmpulks un viens gans” (Jņ 10, 16).

Šis laiks var arī palīdzēt mums apdomāt vienotības vērtību daudzos citos un dažādos kontekstos, apzinoties, ka “vienotība ir dzīvības pazīme” (Sv. Hosemarija, Ceļš, Nr. 940). Cik labi ir rūpēties par šo vienotību mazajās ikdienas lietās! Dažkārt mums nāksies atteikties no savām likumīgajām iegribām vai idejām, un tad mums nāks par labu atcerēties, ka “veselums ir vairāk nekā tā daļas” (Francisks, Evangelii Gaudium, Nr. 235); vienotība ir vērtība, kas ir svarīgāka par daudzām citām lietām tieši tādēļ, ka tā ir dzīvības nosacījums.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Fernando

Romā, 2022. gada 18. janvārī