Number of articles: 1

Prelāta vēstījums (2022. gada 18. janvāris)

No 18. līdz 25. janvārim visa Baznīca lūdzas par kristiešu vienotību. Savā vēstījumā Opus Dei prelāts aicina lūgties par šo nodomu.

Ziņas