Prelāta vēstījums (2021. gada 19. marts)

Ģimenes gada sākumā, Svētā Jāzepa svētkos, monsinjors Fernando Okariss aicina mūs īpaši rūpēties par mūsu mājām un darīt visu iespējamo, lai palīdzētu citām ģimenēm un grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Šodien sākas pāvesta Franciska izsludinātais gads ar mērķi – uzsvērt ģimenes mīlestību, veicinot jaunus veidus, kā pavadīt ģimenes ceļā uz svētumu. Šī iniciatīva vairāku mēnešu garumā sakrīt ar Svētā Jāzepa gadu, kas sākās pagājušā gada decembrī. Šī pārklāšanās dod mums iespēju īpaši pievērsties Svētā Patriarha aizbildniecībai, lai viņš aizsargā mūsu un visas pasaules ģimenes un arī, lai daudzi jaunieši varētu atklāt, cik skaisti ir uzsākt laulības dzīves ceļu, vienlaikus apzinoties kristīgās ģimenes evaņģēlisko misiju.

Pēdējo mēnešu laikā, ņemot vērā dažādās valstīs pieņemtos lēmumus pandēmijas ierobežošanai, daudzas mūsu dienas, iespējams, tika pavadītas mājās, ar savas mājas dzīves īpašajiem ritmiem un uzdevumiem. Centieni dzīvot vienotībā ar mūsu Kungu droši vien ir palīdzējuši mums ar ticību un cerību pārvarēt sāpīgas situācijas: mūsu pašu un daudzu ģimenes locekļu ciešanas, mīlēto tuvinieku aiziešanu mūžībā, vientulības, slimības vai stresa situācijas... Cerams, ka mēs esam centušies palīdzēt mazināt šīs sāpes ar savu lūgšanu, tuvību un pieķeršanās izpausmēm.

Šie apstākļi ir pavēruši arī iespēju labāk rūpēties par katru cilvēku, jo īpaši par gados jaunākajiem un vecākajiem, un palīdzēt citiem dažādos mājas darbos. Kristīgā ģimenē, kuras paraugs ir Nācaretes ģimene, visi tās locekļi iesaistās, lai tiktu apmierinātas audzināšanas, aprūpes, atpūtas u.c. vajadzības. Katrs cilvēks ir nepieciešama un neaizvietojama pievienotā vērtība ģimenei, kaut arī konkrētais uzdevumu sadalījums var izpausties dažādi. To skaidrāk varam redzēt, ja iztēlojamies to saskaņu, kas valdīja starp Jāzepu un Mariju, kuriem pakāpeniski palīdzēja arī Jēzus, kad Viņš paaugās un varēja dot savu ieguldījumu mājas darbos.

Šis gads var sniegt iespēju arī īpašā veidā veicināt ģimeniskuma izjūtu un gaisotni Opus Dei centros un visās manu dēlu un meitu mājās. Es arī aicinu jūs meklēt veidus, kā praktiski apliecināt jūsu rūpes par citām ģimenēm, kā arī grūtībās nonākušajiem un trūcīgajiem cilvēkiem. Esmu pārliecināts, ka ar iniciatīvu katra ģimene atradīs radošus veidus, lai kļūtu par “miera un prieka sējējiem”, kā vēlējās svētais Hosemarija (Kad garām iet Kristus, 30. pants).

Tām ģimenēm, kurām nav bērnu, arī paveras plaša ģimenes evaņģelizācijas panorāma. Jūs tiekat aicināti, ar savu savstarpējo mīlestību, sniegt gaišas ģimenes piemēru apkārtējiem, un arī atvērt savas mājas durvis saviem draugiem, radiem un paziņām, un tādējādi palīdzēt pārveidot mūsu pasauli par labākām mājām visiem.

Nākamās Pasaules Ģimeņu tikšanās ar Svēto tēvu devīze ir “Ģimenes mīlestība: aicinājums un ceļš uz svētumu”. Šis moto mums ļoti tieši atgādina to, ko sludināja svētais Hosemarija. Sanāksme notiks tieši 2022. gada 26. jūnijā. Mēs īpaši uzticam Svētajam Jāzepam šī ģimenes gada augļus, lūdzot svēto Patriarhu piešķirt mums “žēlastību pār žēlastībām: mūsu atgriešanos” (pāvests Francisks, apustuliskā vēstule “Patris corde”, beigu lūgšana); un arī, lai viņš palīdz mums būt labākiem lieciniekiem Dieva mīlestībai mūsu vidē, īpaši ģimenē.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Romā, 2021. gada 19. martā