Prelāta vēstījums (2021. gada 11. aprīlis)

‘Opus Dei’ Prelāts aicina mūs dzīvot Lieldienu laiku ar prieku, apzinoties, ka Kristus ir augšāmcēlies, un atceroties prieka iemeslus, ko Kungs mums ir dāvājis.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Šajā Lieldienu laikā mēs svinam galveno mūsu prieka pamatu: Kristus ir augšāmcēlies! Turklāt katram no mums ir vēl arī citi prieka iemesli: tuvinieku mīlestības un sapratnes apzināšanās, ģimenes svētki, apmierinātība ar veiksmīgi izdevušos darbu, radinieki, kas nezaudē drosmi saskaroties ar grūtībām, u.tml. Visas šīs priecīgās realitātes, lielas un mazas, kuras tik bieži mijas ar cilvēciskiem ierobežojumiem un ciešanām, ir Dieva dāvana un tās parāda mums, ka Augšāmceltā Kristus tuvums katra cilvēka dzīvē izpaužas visā labajā, ko mēs darām vai piedzīvojam.

Atcerēsimies šos mirkļus ar pateicību, arī tad, kad kāda kripatiņa skumju vēlas iespraukties mūsu dvēselē. Svētā Jaunava Marija, kuru mēs atzīstam par savas līksmības cēloni, palīdzēs mums dzīvot priecīgi un būt par “miera un prieka sējējiem”, kā to vēlējās svētais Hosemarija.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Romā, 2021. gada 11. aprīlī