Prelāta vēstījums (2021. gada 10. jūnijs)

Opus Dei prelāts mudina mūs kopīgi sagatavoties Opus Dei simtgadei, kas norisināsies no 2028. gada 2. oktobra līdz 2030. gada 14. februārim.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Savā 28. oktobra vēstījumā atgādināju, ka tuvojamies Opus Dei simtgadei. Tā būs īpaša iespēja atjaunot mūsu vēlmi kalpot Dievam, Baznīcai un visai sabiedrībai.

Veselības krīze, ko mēs piedzīvojam visā pasaulē, mums ir atgādinājusi par nepieciešamību rūpēties citam par citu ar tālejošu redzējumu, meklējot visu vīriešu un sieviešu labumu. Mūsu rūpes varam izpaust katras dienas visdažādākajos apstākļos - ar savu lūgšanu un ikdienas darbu ( vai arī ar papildu darbu, ja tas ir nepieciešams un iespējams). Lai tā darītu, centīsimies dzīvot ciešāk vienoti ar mūsu Kungu un ar vēlmi kalpot visai cilvēcei. Kāda brīnišķīga panorāma aizvien ir mūsu priekšā!

Simtgades svinības notiks no 2028. gada 2. oktobra līdz 2030. gada 14. februārim, kad apzīmēsim simto gadadienu kopš Opus Dei apustuliskā darba sākuma ar sievietēm. Tādējādi kā vienotības izpausme tie būs svētki ar diviem datumiem. Lai gan vēl ir daudz laika, pēc Centrālās padomes un Vispārējās padomes priekšlikuma ir izveidota sākotnējā komiteja, lai sāktu gatavoties šiem svētkiem.

Es gribētu, lai mēs visi piedalītos šo svētku sagatavošanā. Tāpēc nākamajos gados šī komiteja, galvenokārt, uzklausīs Darba locekļus un arī daudzus citus cilvēkus. Saņemtie ieteikumi palīdzēs labāk plānot svētkus.

Simtgades svinēšana būs pārdomu laiks par mūsu identitāti, vēsturi un misiju. Tas varētu palīdzēt katram no mums pateikties Dievam, lūgt piedošanu un apņemties laboties. Mēs to darīsim ar attieksmi, ko iemācījāmies no mūsu Tēva: cenšoties dzīvot ik brīdi ar mīlestību, ar personisku un kolektīvu pazemību, kalpojot ikdienišķajā dzīvē.

Šis notikums būs arī labvēlīgs laiks, lai apsvērtu izaicinājumus, ar kuriem saskaras Baznīca un sabiedrība, un pārdomātu, kā mēs varētu labāk palīdzēt tos risināt. Tas būs piemērots laiks, lai raudzītos nākotnē un kopīgi apsvērtu (un tiem no jums, kuri ir gados jaunāki, te būs būtiska loma), kā virzīt Opus Dei uz priekšu nākamajā simtgadē. Tā būs iespēja atjaunot sevi, atpazīt Dieva mīlestību mūsu dzīvē un dāvāt šo mīlestību citiem, īpaši tiem, kuriem tās visvairāk trūkst.

Turpiniet ar savu lūgšanu atbalstīt teritoriālo pārstrukturēšanu dažos Prelatūras apgabalos, jo īpaši jaunizveidoto reģionu Centrālamerikā, kas apvieno bijušos Centrālamerikas ziemeļu un dienvidu reģionus un Salvadoru.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Romā, 2021. gada 10. jūnijā