Prelāta vēstījums (2021. gada 1. maijs)

Opus Dei Prelāts mūs aicina nostiprināt mūsu attiecības ar Jaunavu Mariju, maija mēnesī dodoties svētceļojumā.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Sākas maija mēnesis, un daudzviet ir ierasts veicināt mūsu kā bērnu attiecības ar Vissvētāko Jaunavu Mariju. Centīsimies to darīt personīgi, it sevišķi piedaloties svētceļojumā uz kādu mariānisku svētvietu vai Svētās Jaunavas Marijas tēla priekšā vienkāršā un draudzīgā gaisotnē, kā to mums ierosināja un mācīja svētais Hosemarija.

Šajos svētceļojumos turpināsim lūgties par tiem, kas gājuši bojā šajā pandēmijas periodā, un par tiem, kas visvairāk cieš no tās sekām.

Ar mīlestības radošumu, izmantojot jaunās tehnoloģijas, mēs varēsim padarīt šos svētceļojumus kaut kādā veidā sasniedzamus arī visneaizsargātākajiem - slimajiem vai vecāka gadagājuma cilvēkiem. Tādējādi, turoties Dievmātei pie rokas, mēs sēsim mierinājumu un prieku ap sevi, būdami tuvu klāt savai ģimenei, draugiem un paziņām.

Nenoteiktības situācija, kas turpinās daudzās valstīs, var izraisīt nogurumu un grūtsirdību. Steigsimies kopā pie mūsu Mātes - Viņa piepildīs mūs ar cerību.

Es arī lūdzu jūs turpināt lūgties par projektu, par kuru es jums rakstīju janvāra mēnesī. Tagad jo īpaši par jauno, nesen izveidoto Prelatūras reģionu, kas ietver iepriekšējos Dienvidāfrikas un Austrumāfrikas reģionus.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Romā, 2021. gada 1. maijā