Prelāta apsveikums Kristus Dzimšanas svētkos (2020)

“Bērns Jēzus mūs aicina dzīvot ar brīvu sirdi, kas nav pieķērusies šīs pasaules lietām, un spēj saskatīt to, kas ir patiesi svarīgs.”

Photo by Batang Latagaw on Unsplash

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Šogad Ziemassvētku svinēšana iegūst īpašu nokrāsu pasaules mēroga veselības ārkārtas situācijā, ko piedzīvojam. Varbūt mēs vēlamies ierasties Betlēmē ar kādām īpašām raizēm vai ciešanām, un tās atstāt Svētās Ģimenes priekšā.

Kontemplējot Bērnu Jēzu silītē vai Viņa Mātes rokās tādā vidē, kurā ir tik daudz ierobežojumu, arī no materiālās labklājības aspekta, mēs ar ticības acīm varēsim ieraudzīt dievišķo un cilvēcisko jēgu, kas piemīt visam, kas ar mums notiek, un iemācīties atklāt arī pašreizējos apstākļos Dieva mīlestību pret katru no mums. Bērns Jēzus mūs aicina dzīvot ar brīvu sirdi – tādu, kas nav pieķērusies šīs pasaules lietām, un spēj saskatīt to, kas ir patiesi svarīgs.

Atstāsim savus nodomus Svētā Jāzepa rokās, jo īpaši šajā viņam veltītajā jubilejas gadā, ko Pāvests tikko ir izsludinājis.

Ar vissirsnīgāko svētību es novēlu jums ļoti priecīgus Kristus Dzimšanas svētkus!

Jūsu Tēvs,

2020. gada Kristus Dzimšanas svētkos