Number of articles: 1

Prelāta apsveikums Kristus Dzimšanas svētkos (2020)

“Bērns Jēzus mūs aicina dzīvot ar brīvu sirdi, kas nav pieķērusies šīs pasaules lietām, un spēj saskatīt to, kas ir patiesi svarīgs.”

Uzrunas