Monsinjora Okarisa Ziemassvētku apsveikums

Opus Dei prelāts aicina savus bērnus šajos Ziemassvētkos tiekties pēc miera, sākot ar sevi un saviem vistuvākajiem.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

“Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes” (Lk 2,14). Šos vārdus dzied eņģeļi, kad tie pasludina ganiem, ka turpat netālu, silītē, tikko piedzimis Jēzus. Šie paši vārdi ir iedvesmojuši daudzas populāras dziesmas, kas ik Ziemassvētkus piešķir īpašu gaisotni mūsu pilsētas ielām un mājām. Mēs varam pievienoties šim korim, vēloties atdot visu godu Dievam un lūdzot par mieru pasaulē.

Kungs rēķinās arī ar ikvienu no mums, lai sētu mieru pasaulē, sākot ar mūsu vistuvāko apkārtni. “Mieru nevar iemantot vienreiz un uz visiem laikiem – tas jārada pastāvīgi. Tā kā cilvēka griba turklāt ir nenoturīga un grēka ievainota, rūpes par mieru no katra prasa nepārtrauktu savu kaislību apvaldīšanu (…). Miers ir arī mīlestības auglis, kas pārsniedz visu to, ko spēj sniegt taisnīgums” (Gaudium et spes, Nr. 78).

Pasaulē – šajā nemierīgajā, bet cerību pilnajā pasaulē – nebūs miera, ja nebūs miera mūsos. “Kā miers, tā karš ir mūsos pašos” (Vaga, Nr. 852), sacīja svētais Hosemarija. Tāpēc šajos Ziemassvētkos mēs vēlamies, lai eņģeļu dziesma vispirms atskanētu mūsu dvēselēs. Tieši mūsu sirds dziļumos mēs veidojam attieksmi, kas ietekmē harmoniju ar apkārtējiem: dot priekšroku vienotībai, nevis atšķirībām, priecāties par to labo, kas piemīt citiem, piedāvāt savu palīdzību tiem, kam tā nepieciešama, bieži lūgt piedošanu...

Svētā Marija un svētais Jāzeps ienesa mieru savā tuvākajā apkārtnē un padarīja silīti par viesmīlīgu vietu. Vērsīsimies pie viņiem pēc palīdzības, lai vairotu savu iekšējo mieru, ko varētu nodot visai pasaulei. Aicinu jūs lūgties par pāvestu Francisku un viņa nodomiem, un pievienoties viņa pagājušo Ziemassvētku lūgšanai: “Ak, Kristu, kas esi dzimis mūsu dēļ, māci mums iet kopā ar Tevi pa miera ceļiem”.

Ar apsveikumiem un manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Fernando

Romā, 2022. gada 15. decembrī