Prelāta vēstījums (2020. gada 20. oktobris)

Monsinjors Okariss apliecina mums savu nepārtraukto lūgšanu un tuvību pandēmijas laikā un paziņo, ka pēc dažām dienām viņš publicēs pastorālo vēstuli par Opus Dei garu.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Es rakstu vien dažas rindiņas, lai apliecinātu jums savu lūgšanu un tuvību, jo īpaši tiem no jums, kuri cieš visvairāk tiešā veidā sakarā ar ārkārtas situāciju medicīniskās palīdzības jomā un tās dažādajām sekām. Daudzviet situācija šobrīd no jauna ir pasliktinājusies. Šī lūgšana, tāpat kā jūsu lūgšana, līdzās daudzām labām lietām aptver un ņem vērā arī cilvēces ciešanu lielo apjomu: slimības, bezdarbu, likumīgas brīvības atņemšanu, badu un nezināšanu par Dieva mīlestību, kas ir atklājusies caur Jēzu Kristu. Šobrīd vairāk neko nerakstīšu. Drīz es jums nosūtīšu izsmeļošāku vēstuli, datētu ar 28. oktobri, kura būs veltīta īpašajām iezīmēm, kas raksturo sevis veltīšanu Darbam (Opus Dei) atbilstoši dažādajiem personīgajiem apstākļiem. Mums visiem ir viens un tas pats aicinājums: tas pats gars, tā pati apustuliskā misija, mums ir tie paši garīgās, teoloģiskās un cilvēciskās formācijas līdzekļi.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Romā, 2020. gada 20. oktobrī