Jānis Pāvils II un Jānis XXIII tiks pasludināti par svētajiem, Alvaro del Portiljo – par svētīgo.

Šorīt pāvests Francisks parakstīja dekrētu, kas atzīst brīnumu, kas noticis pateicoties svētīgā Jāņa Pāvila II starpniecībai un citu dekrētu, atzīstot par autentisku brīnumu, kas piedēvēts godināmā Alvaro del Portiljo, pirmā svētā Hosemarijas pēcteča vadot Opus Dei, aizbildniecībai.

Šis ir pēdējais nepieciešams solis ceļā uz Karola Vojtilas (1920 -2005) kanonizāciju un Alvaro del Portiljo (1914-1994) beatifikāciju. Svētais Tēvs ir parakstījis dekrētu arī par brīnumu, kas noticis ar Mātes Esperansas de Koljevalensas (1893-1983) starpniecību.

Tāpat pāvests ir arī apstiprinājis Kanonizācijas lietu Kongregācijas pozitīvo balsojumu par svētīgā Jāņa XXIII, pāvesta, kurš 1959. gadā sasauca Vatikāna II Koncilu, kanonizācijas procesa turpināšanu. Svētais Krēsls ir paziņojis par vēl citu dekrētu parakstīšanu, kā tas lasāms Vatikāna oficiālajā mājaslapā www.vatican.va.

Mons. Havjērs Ečevarija: „Laimīga sakritība”

Mons. Havjēram Ečevarijam, Opus Dei prelātam, šīs ziņas ir „iemesls patiesam priekam un laimīga sakritība”. „Jānis Pāvils II, teica Prelāts, ar nenogurstošu dāsnumu, sevi netaupot kalpoja cilvēcei. Viņš mūs tuvināja Dievam ar savu bagāto Maģistēriju: ar vārdiem, rakstos, ar piemēriem un tik daudziem dziļas nozīmes piepildītiem žestiem. Visu savu dzīvi viņš balstīja uz ciešu vienotību ar Jēzu Kristu: pietika redzēt kā viņš lūdzas, lai izprastu viņa kalpojuma auglīgumu.”

Jānim Pāvilam II un Jānim XXII „patiesi bija tēva sirds, kas tuva visiem ticīgajiem, Baznīcai un, varu to apgalvot, arī tieši tai Baznīcas daļai, kas ir Opus Dei Prelatūra. Domāju, ka viņu kalpošanas laikā miljoniem cilvēku ir jutušies kā Pāvesta „mīļotie bērni”.

Opus Dei prelāts atceras Mons. Alvaro del Portiljo kā „neatsveramu atbalstu svētajam Hosemarijam un uzticīgu palīgu Jānim Pāvilam II.” Viņš piebilst: „tagad es vēršos pie šī labā un uzticamā Dieva kalpa aizbildniecības un lūdzu, lai arī mēs ”sasirgstam” ar viņa uzticību Dievam, Baznīcai, Pāvestam, svētamajam Hosemarijam, mūsu draugiem; lai viņš mums izlūdz tādu pašu jūtīgumu pret citu vajadzībām, kāda viņa dzīves laikā izpaudās caur daudzu sociālo iniciatīvu uzsākšana visā pasaulē, lai palīdzētu nabadzīgākajiem; lai mēs pārmantojam viņa nodošanos ģimenei un dedzīgo mīlestību uz priesterību, līdztekus maigajai un vienkāršajai dievbijībai, ko raksturoja īpaša pieķeršanās Vissvētākajai Jaunavai Marijai.”

Pilns Mons. Havjēra Ečevarijas oficiālais paziņojums Mons. Ečevarijas: „Laimīga sakritība” Mons. Havjēra Ečevarijas, Opus Dei Prelāta, oficiālais paziņojums, uzzinot par Jānim Pāvilam II un Alvaro del Portiljo piedēvēto brīnumu atzīšanu par autentiskiem, un par svētā Tēva lēmumu saistībā ar Jāņa XXIII kanonizāciju un citiem procesiem. 2013. gada 5. jūlijs

Drīzā svētīgo Jāņa Pāvila II un Jāņa XXIII kanonizācija un godināma Alvaro del Portiljo gaidāmā beatifikācija ir patiesa prieka iemesls un laimīga sakritība. Sirsnīgi jāpateicas Dievam par šiem Pāvesta Franciska lēmumiem.

Jānis Pāvils II ar nenogurstošu dāsnumu, sevi netaupot kalpoja cilvēcei. Viņš mūs tuvināja Dievam ar savu bagāto Maģistēriju: ar vārdiem, rakstos, ar piemēriem un tik daudziem dziļas nozīmes piepildītiem žestiem. Visu savu dzīvi viņš balstīja uz ciešu vienotību ar Jēzu Kristu: pietika redzēt kā viņš lūdzas, lai izprastu viņa kalpojuma auglīgumu.

Jānim Pāvilam II un Jānim XXII patiesi bija tēva sirds, kas tuva visiem ticīgajiem, Baznīcai un, varu to apgalvot, arī tieši tai Baznīcas daļai, kas ir Opus Dei Prelatūra. Domāju, ka viņu kalpošanas laikā miljoniem cilvēku patiesi ir jutušies kā Pāvesta „mīļotie bērni”.

Mons. Alvaro del Portiljo bija neatsverams atbalsts svētajam Hosemarijam un uzticīgs palīgs Jānim Pāvilam II. Man ir bijusi iespēja uzklausīt ļoti daudz garīdznieku un laju no dažādām valstīm, kas man ir stāstījuši par to labo, ko viņi saņēmuši no šī uzticamā priestera; visi ir vienisprātis tajā, ka bija ļoti viegli viņu mīlēt, būt drošiem par viņa padomiem, jo tajos bija jūtama patiesa priestera interese par dvēselēm.

Baznīca ir runājusi par Mons. Alvaro del Portiljo kā „dziļi labestīgu un sirsnīgu cilvēku, spējīgu izstarot dvēselēm mieru un savaldību”. Šai priecīgajā brīdī, es vēršos pie šī labā un uzticamā Dieva kalpa aizbildniecības un lūdzu, lai arī mēs ”sasirgstam” ar viņa uzticību Dievam, Baznīcai, Pāvestam, svētamajam Hosemarijam, mūsu draugiem; lai viņš mums izlūdz tādu pašu jūtīgumu pret citu vajadzībām, kāda viņa dzīves laikā izpaudās caur daudzu sociālo iniciatīvu uzsākšana visā pasaulē, lai palīdzētu nabadzīgākajiem; lai mēs pārmantojam viņa nodošanos ģimenei un dedzīgo mīlestību uz priesterību, līdztekus maigajai un vienkāršajai dievbijībai, ko raksturoja īpaša pieķeršanās Vissvētākajai Jaunavai Marijai.”