Prelatens meddelande (15 november 2023)

Opus Deis prelat meddelar att det under 2024 kommer att hållas arbetsveckor i regionerna för att förbereda den ordinarie generalkongressen 2025.

Rom, den 15 november 2023

Mina kära: må Jesus vaka över mina barn!

Det är bara naturligt att vi i våra böner har de pågående krigen, särskilt i det heliga landet och mellan Ryssland och Ukraina, mycket i åtanke. Låt oss även på den punkten förbli nära förenade med påven och hela kyrkan.

I några tidigare meddelanden har jag nämnt de kommande arbetsveckorna, även kallade regionmöten. Jag är glad att kunna informera er om att de kommer att hållas i alla regioner under 2024, som förberedelse inför den ordinarie generalkongressen 2025. Temat för dessa möten är: Vägen mot verkets hundraårsjubileum. Att fördjupa oss i vår karisma och förnya vår önskan att tjäna Gud, kyrkan och samhället.

Vi börjar därmed de mer konkreta förberedelserna inför hundraårsjubileet, i vilka jag, som jag sa i mitt meddelande den 10 juni 2021, hoppas att alla ska delta. I varje region kommer man att informera om datum för arbetsveckan och om på vilket sätt ni kan delta. Arbetsveckan innebär ett tillfälle att fördjupa sig i »Andens gåva som den helige Josemaría tog emot« (Ad charisma tuendum), skönheten i uppdraget att tjäna kyrkan och samhället, och önskan att ledsaga många människor på vägen till himlen. Den innebär också ett tillfälle att reflektera över hur vi kan ta oss an vår tids utmaningar utifrån Opus Deis anda och hur vi kan förbereda hundraårsjubiléet överallt där vi finns.

Den 18:e kommer tjugonio av Verkets medlemmar att ta emot diakonatet. Be Herren att de tar till vara på månaderna av diakonat och förberedelserna inför livet som präst.

Med all min kärlek välsignar jag er

er Fader

Fernando Ocáriz