Antal artiklar: 177

Från prelaten: Att utvidga hjärtat

Några reflektioner om den kristens sociala verksamhet i ljuset av den helige Josemarías budskap

Uppträdanden

Prelatens meddelande (10 september 2022)

Opus Deis prelat uppmanar oss att sätta tabernaklet i centrum för våra liv.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (12 augusti 2022)

Med anledning av förnyelsen av Verkets invigningen -den 15 augusti - till Marias ljuva hjärta, inbjuder Opus Deis prelat att verkningsfullt förnya allas längtan efter helighet och apostolat som visar sig genom en daglig trohet med glädje och hopp.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (20 juli 2022)

Opus Deis prelat vill dela med sig av det som gjort honom glad när han besökt olika städer.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (14 juni 2022)

Eftersom familjeåret avslutas nu reflekterar Opus Deis prelat över hur viktig familjen är i kyrkan och i samhället.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (24 maj 2022)

Opus Deis prelat ber oss känna efter för att förstå andras glädje och lidande. Vi kan be jungfru Maria om hjälp med detta.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (23 mars 2022)

Opus Deis prelat meddelar att han den 25 mars kommer att publicera ett brev om trohet och inbjuder oss att delta i den vigning som, samma dag, den Helige Fadern kommer att göra av Ryssland och Ukraina till Marias obefläckade hjärta.

Herdabrev och meddelande

Meddelande från prelaten: förenade för freden skull när vi ber och fastar

Opus Deis prelat föreslår att vi kan följa påven Franciskus inbjudan att be för fred och fasta.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (14 februari 2022)

Opus Deis prelat föreslår att vi kan blåsa nytt liv i vår bön för projektet som innebär starkare apostolisk drivkraft och territoriell omstrukturering. Han uppmuntrat oss också att tacka Gud för de årsdagar som firas den 14 februari.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (18 januari 2022)

Mellan den 18 och 25 januari ber hela kyrkan för de kristnas enhet. I sitt meddelande ber Opus Deis prelat om förböner för denna intention.

Herdabrev och meddelande