Antal artiklar: 101

Prelatens meddelande (15 juli 2024)

Efter sitt besök i Milano uppmanar Opus Deis prelat oss att fortsätta be för anpassningen av stadgarna, för hans kommande pastorala resor och för kyrkan.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (17 juni 2024)

Med anledning av den stundande högtiden för den helige Josemaría inbjuder Opus Deis prelat oss att reflektera över en av de drag som kännetecknade grundarens liv: humor.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (15 maj 2024)

Med tanke på att pingsten närmar sig uppmanar Opus Deis prelat oss att meditera över hur den helige Ande verkar i vår själ. Han fortsätter att uppmuntra oss att be för den pågående översynen av stadgarna.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (20 april 2024)

Som en förberedelse inför det kommande jubileet uppmuntrar Opus Deis prelat oss att delta i det böneår som den helige fadern har utlyst.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (15 mars 2024)

När Stilla veckan närmar sig inbjuder Opus Deis prelat oss att fundera över hur vi kan göra Kristus närvarande i våra egna liv.

Herdabrev och meddelande

Prelatens brev (10 februari 2024)

I detta nya herdabrev reflekterar Opus Deis prelat över dygden lydnad, i ljuset av det kristna budskapet och kallelsen till Verket. (Vi publicerar den engelska översättning och länkar till den spanska originalet)

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (22 januari 2024)

Opus Deis prelat uppmanar oss att intensifiera våra böner för fred i världen, kyrkan och Verket.

Herdabrev och meddelande

Prelatens julhälsning (Jul 2023)

Opus Deis prelat inbjuder oss att fira julen nära människor som lider av krig och fattigdom.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (15 november 2023)

Opus Deis prelat meddelar att det under 2024 kommer att hållas arbetsveckor i regionerna för att förbereda den ordinarie generalkongressen 2025.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (21 oktober 2023)

Opus Deis prelat ber om förbön för Biskopssynoden och reflekterar över några aspekter av Kyrkans verklighet.

Herdabrev och meddelande