Regionmöten eller arbetsveckor i Opus Dei

Några frågor och svar: Vad är regionmöten eller arbetsveckor i Opus Dei? När började dem? Hur hör regionmötena ihop med Opus Deis hundraårsjubileum? Hur deltar man?

Regionmöten eller arbetsveckor i Opus Dei

1- Vad är ett regionmöte?

Ett regionmöte, även kallat arbetsvecka, är ett verktyg som föreskrivs i Opus Deis stadgar (nr 162-170) för att man i varje distrikt ska kunna studera de mest relevanta ämnena för medlemmarnas utbildning och apostoliska uppdrag, och göra en utvärdering av den tid som har gått sedan det föregående mötet (nr 162). Regionmötet äger rum vart tionde år och sammankallas av regionalvikarien på uppdrag av prelaten (n. 164). Det är ett rådgivande instrument, som gör det möjligt att samla in reflektioner och synpunkter från alla medlemmar i Verket om hur det apostoliska arbetet ska främjas i varje land och i varje historiskt ögonblick.

Den inledande fasen, i vilken ett brett deltagande uppmuntras, består av insamlandet av erfarenheter, förslag, propositioner, etc., från prelaturens medlemmar, medarbetare och vänner, på det föreslagna temat (n. 167).

Efter den inledande fasen, som måste pågå i minst två månader, inleds en fas av sammanställning och syntes av alla förslag som kommit in, tillsammans med förslag från dem som deltar i den avslutande fasen. Sammanställningen används i det arbetsdokument som utgör grunden för det avslutande mötet (n. 168).

Efter minst en månad inleds den avslutande fasen, med ett fysiskt möte med de sammankallade (n. 166) under ledning av prelaten eller hans delegat (n. 165).

Regionmötets slutsatser skickas till prelaten (n. 169); efter hans godkännande utgör de underlag för distriktens ordinarie styrning och är av stor betydelse för förberedelserna av de ordinarie generalkongresserna, som äger rum vart åttonde år för att utreda tillståndet i prelaturen och för att föreslå styrningsåtgärder (n. 133).

2- När började man med regionmöten?

En beskrivning av hur det började finns i artikeln "Las semanas de trabajo en los años fundacionales" som publicerades i tidskriften Studia et Documenta från Instituto Histórico San Josemaría.

Den helige Josemaría sammankallade det första regionmötet 1943, i Madrid och 16 personer deltog. Det första regionmötet för kvinnor ägde rum 1948. Sedan dess har de hållits med en viss regelbundenhet i varje distrikt.

3- Hur hör regionmötena ihop med Opus Deis hundraårsjubileum?

Inför hundraårsjubiléet kommer regionmötena att vara ett instrument för att alla ska kunna delta i förberedelserna i firandet som inleds 2028. Syftet är att uppmuntra till reflektion bland Opus Deis medlemmar, medarbetare och vänner om hur man kan bidra till att möta dagens utmaningar utifrån Opus Deis anda och hur man kan fira hundraårsjubileet på varje plats.

4- Hur deltar man?

Redan från början förstod den helige Josemaría vikten av allas deltagande, och detta uttrycks i paragraf 167 i stadgarna. Varje region kommer att meddela hur deltagandet ska gå till och vilken metodik som ska användas vid varje givet tillfälle. Det kommer att finnas samtal, utbildningsaktiviteter, gruppmöten etc., så att alla ska ha möjlighet att delta.