Antal artiklar: 106

Ungdomars möten med prelaten i Rom

Bilder från de möten som Mons. Fernando Ocáriz höll under Stilla veckan i den eviga staden med grupper av universitetsstudenter från olika delar av världen.

Om Prelaten

Prelatens meddelande (15 mars 2024)

När Stilla veckan närmar sig inbjuder Opus Deis prelat oss att fundera över hur vi kan göra Kristus närvarande i våra egna liv.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (22 januari 2024)

Opus Deis prelat uppmanar oss att intensifiera våra böner för fred i världen, kyrkan och Verket.

Herdabrev och meddelande

Prelatens julhälsning (Jul 2023)

Opus Deis prelat inbjuder oss att fira julen nära människor som lider av krig och fattigdom.

Herdabrev och meddelande

Msgr Ocáriz: "Ernesto Cofiño var som en surdeg som gradvis förändrade sin omgivning"

Så sade msgr Fernando Ocariz, Opus Deis prelat, när han fick höra att påven Franciskus låtit utfärda ett dekret om guatemalanen Ernesto Cofiño heroiska dygder.

Om Prelaten

Pastoral resa till Finland och Estland

Opus Deis prelat gör en pastoral resa till Finland och Estland den 22-26 november. Förutom att besöka medlemmar av Verket och vänner i dessa länder, kommer han att närvara vid vigningen av den nya biskopen i Helsingfors.

Om Prelaten

Prelatens meddelande (15 november 2023)

Opus Deis prelat meddelar att det under 2024 kommer att hållas arbetsveckor i regionerna för att förbereda den ordinarie generalkongressen 2025.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (21 oktober 2023)

Opus Deis prelat ber om förbön för Biskopssynoden och reflekterar över några aspekter av Kyrkans verklighet.

Herdabrev och meddelande

Prelaten i Cebu (Filippinerna) 2023

Msgr Fernando Ocariz var i Cebu den 3-5 augusti, under den senare delen av sin 12 dagar långa apostoliska resa till Filippinerna. Under sin knappt 48 timmar långa vistelse besökte han olika apostoliska projekt och träffade många människor.

Om Prelaten

Pastoral resa av Opus Deis prelat till Nya Zeeland (2023)

Den 24-26 augusti 2023 reste msgr Fernando Ocáriz till Nya Zeeland för att tillbringa några dagar med Opus Deis medlemmar i landet och med de personer och familjer som deltar i prelaturens evangeliseringsuppdrag.

Om Prelaten