Antal artiklar: 85

Prelatens resa till Polen

Den 21 juni reste msgr. Fernando Ocáriz till Polen. Där kommer han att ta emot en utnämning till hedersdoktor från Wrocławs påvliga teologiska fakultet (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu).

Om Prelaten

Prelatens meddelande (18 januari 2022)

Mellan den 18 och 25 januari ber hela kyrkan för de kristnas enhet. I sitt meddelande ber Opus Deis prelat om förböner för denna intention.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (15 december 2021)

Vi kan ta den glädje som vi upplever när Jesus föds i vårt liv till dem som behöver höra det mest i vår omgivning.

Herdabrev och meddelande

Påven Franciskus tar emot prelaten i en audiens: “Var på gatorna och verka som apostlar”

Påven Franciskus tog emot Msgr. Fernando Ocáriz i en audiens den 29 november 2021, kl. 9.15. Prelatens hjälpvikarie, Msgr. Mariano Fazio var med honom.

Om Prelaten

Prelatens meddelande (25 november 2021)

Opus Deis prelat föreslår att vi kan se på döden med hopp eftersom den leder till livet. När döden drabbar oss på något sätt har vi möjlighet att lita på Guds kärlek och vända oss till jungfru Maria.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (18 oktober 2021)

När vi firar den helige Lukas, föreslår Opus Deis prelat att vi kan betrakta Jesus i evangeliet och på det sättet låta oss förvandlas av honom.

Herdabrev och meddelande

Msgr. Ocáriz: dubbel tacksägelse vid den helige Josemarías kvarlevor

Efter sina pastorala resor till olika europeiska länder i augusti firade Msgr. Fernando Ocáriz två mässor i prelatskyrkan Santa Maria della Pace. Påven Franciskus skickade ett brev till honom i samband med hans femtioårsjubileum som präst.

Om Prelaten

Prelatens meddelande (20 september 2021)

Prelaten ber oss blåsa liv i vår förening med Jesu lidande.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (augusti 2021)

Opus Deis prelat fyller 50 år som präst och ber oss be för honom.

Herdabrev och meddelande

Prelatens pastorala resor under juli och augusti

Under de kommande veckorna kommer biskop Fernando Ocáriz att genomföra olika pastorala resor. Han kommer att träffa prelaturens medlemmar, medarbetare och andra människor som delta i Verkets apostoliska verksamheter.

Nyheter