Prelatens meddelande (10 juni 2021)

Opus Deis prelat talar om förberedelserna inför Verkets hundraårsfirande som kommer att pågå mellan den 2 oktober 2028 och 14 februari 2030.

Rom den 10 juni 2021

Mina kära, må Jesus vaka över mina barn!

I det brev jag skickade den 28 oktober påminde jag er om att vi närmar oss Verkets hundraårsdag. Det är ett speciellt tillfälle att förnya vår önskan att tjäna Gud, Kyrkan och hela samhället.

Den hälsokris som pågår över hela världen visar oss att vi behöver ta hand om oss själva och om varandra och att ha en upphöjd blick för att avgöra vad som är bäst för var och en. Detta är något vi kan göra till förmån för andra genom vår bön och vårt dagliga arbete (eller genom vårt arbete utöver det vanliga när det behövs och är möjligt), mitt i vardagens olika omständigheter. Låt oss därför vara mera förenade med Herren och vara dugliga redskap för andra. Det finns så mycket som vi skulle kunna göra!

Hundraårsfirandet varar mellan den 2 oktober 2028 och den 14 februari 2030, då vi firar hundraårsdagen av inledandet av arbetet med kvinnor i Verket. Firandet kommer alltså att innesluta två datum och visa på den enhet som finns. Även om det är mycket tid kvar så har centralrådet och generalrådet utsett en inledande kommitté som kommer att jobba med förberedelserna.

Jag vill att vi alla bidrar till förberedelserna. Därför kommer denna kommitté framför allt att ägna sig åt att lyssna till medlemmar i Verket och till många andra personer. De synpunkter man kommer att få är menade få firandet att bli bättre.

Hundraårsfirandet erbjuder tid till reflektion över vår identitet, vår historia och vårt uppdrag. Detta kan leda var och en av oss till att tacka Gud, be om förlåtelse och vilja växa andligen. Men alltid på det sätt som vår Fader gjorde: försöka älska i varje stund, vara ödmjuka personligen och kollektivt och att vara dugliga redskap i vardagen.

Denna händelse kan också vara ett bra tillfälle till att tänka på de utmaningar som Kyrkan och samhället står för och att fundera på om vi kan bidra med något. Det kan vara ett bra tillfälle för att blicka framåt och slå våra huvuden ihop (framförallt ni unga kommer att ha en avgörande roll) för att se hur Opus Dei ska se ut de kommande hundra åren. Det är ett tillfälle för oss att föryngra oss, upptäcka Guds kärlek i våra liv och ta den till andra, särskilt dem som ber om vår hjälp.

Fortsätt att be för de territoriella omstruktureringarna av vissa regioner i prelaturen. Nu gäller det den nya regionen i Centralamerika som förenar de regioner som hette Norra och Södra Centralamerika och El Salvador.

Med min mest kärleksfulla välsignelse

Er Fader