Meddelande från prelaten (10 maj 2018)

I maj månad som ägnas åt vår Fru vill msgr Fernando Ocáriz hjälpa oss att be till prästernas och alla kristnas moder.

Rom den 10 maj 2018

Maj månad har börjat och det är en månad som särskilt ägnas åt jungfru Maria. Vi är glada över att 31 nya präster vigts i prelaturen den 5 maj.

Låt oss vända oss till jungfru Maria, prästernas moder, och be för alla präster i världen. Må de ta emot och alltid bevara prästerskapets gåva med tacksam kärlek som trogna tjänare åt Gud och människor.

Den heliga Maria är även moder till alla troende. Den 21 maj kommer vi att för första gång fira Maria, Kyrkans moder, som är en liturgisk högtid som påven Franciscus fört in. Låt oss vända oss till den heliga Jungfru Marias medling med allt större tillit.