Antal artiklar: 26

Vad är det heliga Korsets prästsällskap?

I den här videon förklaras kortfattat det heliga korsets prästsällskap, en sammanslutning av präster som är oskiljaktigt förenad med prelaturen Opus Dei och som har som mål att främja helighet hos sekulärpräster i utövandet av deras ämbete i Kyrkans tjänst.

Det heliga Korsets prästsällskap

Meddelande från prelaten (1 september 2018)

I detta meddelande uttrycker prelaten sitt stöd för påven och ber oss alla att be för honom. Han uppmuntrar oss också att återupptäcka Gud som kallar oss personligen.

Herdabrev och meddelande

Meddelande från prelaten (10 maj 2018)

I maj månad som ägnas åt vår Fru vill msgr Fernando Ocáriz hjälpa oss att be till prästernas och alla kristnas moder.

Herdabrev och meddelande

Direktsändning av prästvigningen i Torreciudad

Söndagen den 3 september kommer ärkebiskopen av Tarragona, monsignore Jaume Pujol, prästviga diakoner i prelaturen i helgedomen i Torreciudad (Huesca, Spanien). Sändningen börjar kl. 9.45 (UTC/GMT+2)

Nyheter

Många vägar till Gud

Oskari döptes 2002 och har nu vigts till katolsk präst. I videon berättar han minnen från sin barndom och studietid och hur han på olika vägar kom närmare Gud.

Det heliga Korsets prästsällskap

9 maj: Livesändning av prästvigning

Opus Deis webb har en livesändning av prästvigningen av 32 nya präster i Opus Dei. Ceremonin äger rum lördagen den 9 maj kl. 16.00

Aktuellt

Präster i Surahammar

Under påskveckan har ytterligare en kurs ägt rum för präster som är verksamma i länderna kring Östersjön. I år deltog präster från Finland, Litauen och Polen, utöver några präster från Sverige.

Det heliga Korsets prästsällskap

Behörighet och antagning

Präster inkardinerade i olika stift kan be om att bli antagna som adjungerade eller supernumerarier, i det prästerliga sällskapet av det heliga korset (detsamma gäller för de diakoner som uttryckligen visar sin avsikt att bli prästvigda).

Det heliga Korsets prästsällskap

Medlemmar och medarbetare

De som ber om att bli antagna i det Heliga korsets prästsällskap bör känna sig helt övertygade om att de är kallade av Gud att söka helighet mitt i världen enligt Opus Deis anda.

Det heliga Korsets prästsällskap

Opus Deis budskap

Opus Dei finns inom katolska kyrkan för att främja sökandet efter helighet mitt i världen. Den har fyra huvudsakliga riktlinjer, förenade sinsemellan, i sin anda; det gudomliga barnaskapet, ett helgjutet liv, helgande av arbetet och en fromhet förankrad i kyrkans lära.

Det heliga Korsets prästsällskap