Antal artiklar: 29

Den helige Josemaría säger om präster

Ett urval av korta texter av den helige Josemaría om prästens liv och kallelse, med anledning av vår Herre Jesus Kristus, den evig översteprästens dag.

Documentation

Den helige Josemarías råd till präster

I denna korta video ger Opus Deis grundare några råd om hur en präst som älskar Jesus Kristus bör bete sig.

Be med den helige Josemaría

En prästs vördnad för den vördnadsvärda Montse Grases

Det var skärtorsdag 1963 och jag var en nyvigd präst som bodde med mina föräldrar. Min mor var sjuk och kunde dö inom en halvtimme. Montse hade dött just på skärtorsdagen 1959, fyra år tidigare. Sedan dess har han inte upphört att vända sig till Montse Grases förbön.

Bönhörelser

Vad är det heliga Korsets prästsällskap?

I den här videon förklaras kortfattat det heliga korsets prästsällskap, en sammanslutning av präster som är oskiljaktigt förenad med prelaturen Opus Dei och som har som mål att främja helighet hos sekulärpräster i utövandet av deras ämbete i Kyrkans tjänst.

Det heliga Korsets prästsällskap

Meddelande från prelaten (1 september 2018)

I detta meddelande uttrycker prelaten sitt stöd för påven och ber oss alla att be för honom. Han uppmuntrar oss också att återupptäcka Gud som kallar oss personligen.

Herdabrev och meddelande

Meddelande från prelaten (10 maj 2018)

I maj månad som ägnas åt vår Fru vill msgr Fernando Ocáriz hjälpa oss att be till prästernas och alla kristnas moder.

Herdabrev och meddelande

Direktsändning av prästvigningen i Torreciudad

Söndagen den 3 september kommer ärkebiskopen av Tarragona, monsignore Jaume Pujol, prästviga diakoner i prelaturen i helgedomen i Torreciudad (Huesca, Spanien). Sändningen börjar kl. 9.45 (UTC/GMT+2)

Nyheter

Många vägar till Gud

Oskari döptes 2002 och har nu vigts till katolsk präst. I videon berättar han minnen från sin barndom och studietid och hur han på olika vägar kom närmare Gud.

Det heliga Korsets prästsällskap

9 maj: Livesändning av prästvigning

Opus Deis webb har en livesändning av prästvigningen av 32 nya präster i Opus Dei. Ceremonin äger rum lördagen den 9 maj kl. 16.00

Aktuellt

Präster i Surahammar

Under påskveckan har ytterligare en kurs ägt rum för präster som är verksamma i länderna kring Östersjön. I år deltog präster från Finland, Litauen och Polen, utöver några präster från Sverige.

Det heliga Korsets prästsällskap