Tagg: Vår Fru

68 träffar på "Vår Fru"
Novena till Maria Immaculata

Novena till Maria Immaculata

Den 8 december firas Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhets högtid som påminner om Marias obefläckade avlelse. För att förbereda denna högtid erbjuder vi några texter.

Aktuellt
Rosenkransen

Rosenkransen

Den heliga rosenkransen. De glädjerika, smärtorika och ärorika mysterierna i Jungfru Marias liv binder en krans av lovprisningar som oavbrutet upprepas av himlens änglar och helgon … och av dem som älskar vår Moder här på jorden.

Meditationstexter
Familjevallfärd till Heda och Alvastra

Familjevallfärd till Heda och Alvastra

Äktenskapet som en kärlekens liturgi - eller som hembakade bullar med riktigt smör? Det var idéer som luftades under en Mariavallfärd för familjer ... en utflykt som präglades av bön, glad samvaro och och en härligt generös majsol.

Personligt
Från Alvastra till Heda

Från Alvastra till Heda

Äktenskapet som en kärlekens liturgi - eller som hembakade bullar med riktigt smör? Det var idéer som luftades under en Mariavallfärd för familjer ... en utflykt som präglades av bön, glad samvaro och och en härligt generös majsol.

Personligt

"Var mycket hängiven vår Moder"

Åkalla den heliga Jungfrun, upphör inte att be henne om att hon alltid skall visa sig vara din moder: monstra te esse Matrem! och att hon, med sin Sons nåd, skall utverka för dig den goda troslärans klarhet i ditt förstånd samt kärlek och renhet i ditt hjärta, så att du lär dig gå till Gud och för med dig många själar till honom. (Smedjan, nr. 986)

" Du och jag, vi behöver verkligen renas!"

Cor Mariae perdolentis, miserere nobis! - åkalla Jungfru Marias hjärta för att beslutsamt förena dig med hennes smärta, som gottgörelse för dina synder och för dem som har begåtts av alla människor i alla tider. - Och be henne - för varje själ - att hennes smärta skall öka vår motvilja mot synden och få oss att, för att försonas med Honom, älska varje dags fysiska och moraliska motgångar. (Plogfåran, nr. 258)

"Maria, Regina pacis"

Maria, Regina pacis: Du som är fredens drottning för att du trodde att ängelns budskap skulle gå i uppfyllelse, hjälp oss att växa i tron, att vara fasta i hoppet, att fördjupa vår kärlek. För det är vad din Son idag begär av oss, då han visar oss sitt allraheligaste hjärta. (När Kristus går förbi, nr. 170)

"Guds moder och vår moder"

Så ödmjuk min heliga Moder Maria är! Ni kommer inte att se henne vid intåget i Jerusalem eller - med undantag för bröllopet i Kana - vid de stora undren. Men hon flyr inte från föraktet på Golgata: där står hon juxta crucem Jesu - bredvid Jesu Kors, hans Moder. (Vägen, nr. 507)

"Sjung för den obefläckade Jungfrun"

Gud den allsmäktige, allrådande och allvise, skulle välja sin moder. Vad hade du gjort, om du hade kunnat välja? Jag tror att du och jag skulle ha valt den vi har och fyllt henne med nådegåvor. Det gjorde Gud. Därför kommer Maria omedelbart efter den heliga Treenigheten.