Antal artiklar: 84

Glädjerika mysterier (2): Marias besök hos sin kusin sankta Elisabet

Den 31 maj firas vår Frus besök hos sin kusin Elizabeth: "Vänd din blick mot Jungfru Maria och betrakta hur hon övar dygden lojalitet. När Elisabet behöver henne säger Evangeliet att hon gav sig iväg cum festinatione – glatt och skyndsamt."

Be med den helige Josemaría

Vad är Rosenkransen? Hur ber man den?

Oktober månad är traditionellt tillägnad Jungfru Maria, som Vår Fru av Rosenkransen. Men varför rekommenderas det att be rosenkransen och hur ber man den? Vi svarar på de vanligaste frågorna.

Texter om troslära

Vår moder, lär oss att umgås med din Son

"Och om du ibland inte vet hur du skall tala med honom eller vad du skall säga, eller inte vågar söka Jesus inom dig, vänd dig då till Maria". Vi återger här några tankar om Jungfru Maria, tagna ur ”Smedjan”.

Be med den helige Josemaría

Vår moder Maria

Moder! Kalla på henne med hög, mycket hög, röst. Hon hör dig, hon ser att du kanske är i fara och hon - vår Fru, din Moder - erbjuder dig, med sin Sons nåd, sin famns tröst och ömheten i sina smekningar. Sedan är du styrkt inför nästa strid. Vägen, 516

Be med den helige Josemaría

Glädjerika mysterier (1): Bebådelsen

I hans apostoliska brev ”Jungfru Marias Rosenkrans” erbjöd den helige Johannes Paulus II de kristna att be denna bön för att av Maria lära sig ”att betrakta skönheten i Kristi ansikte och uppleva hans kärleks djup”.

Be med den helige Josemaría

Smärtorika mysterier (1): Jesu dödsångest i Getsemane

Från första början har man inom kristen fromhet stannat till och betraktat varje enskilt ögonblick i Kristi lidanden, speciellt under fastan genom bruket av korsvägsandakterna, och förstått att kulmen i uppenbarelsen av Guds kärlek till oss står att finna där och att hans lidanden är källan till vår räddning. I rosenkransebönen finns vissa utvalda ögonblick av Jesu lidanden med, och sporrar den som ber att betrakta i dem i sitt hjärta och återuppleva dem.

Be med den helige Josemaría

Smärtorika mysterier (4): Korsbärandet

”Det viktigaste skälet till att med starkt uppmana till rosenkransbön är att bönen på ett utomordentligt sätt kan fostra fram ett engagemang hos de kristna att i kontemplation betrakta det kristna mysteriet.” (den helige Johannes Paulus II, ”Rosarium Virginis Mariæ”, 5). Den helige Josemarías texter om den fjärde smärtorika hemligheten.

Be med den helige Josemaría

Ljusets mysterier (1): Herrens dop

Påven Johannes Paulus II har proklamerat rosenkransens år för att ”mana till kontemplation av Kristi ansikte tillsammans med hans allraheligaste Moder”. Vi kommer att göra den här reflektionen om rosenkransen med hjälp av några texter där sankt Josemaría betraktar ljusets mysterier.

Be med den helige Josemaría

Maria Immaculata

Den 8 december firas högtiden för Jungfru Marias obefläckade avlelse, ”Marias utkorelse och fullständiga renhet”. År 1854 proklamerade påven Pius IX dogmen om Marias obefläckade avlelse: Den heliga Jungfrun blev från första ögonblicket av sin tillblivelse, genom ett särskilt privilegium av Gud, bevarad fri från varje fläck från arvsynden. Med anledning av denna stora högtid lägger vi fram några texter av den salige Josemaría om Jungfru Maria.

Be med den helige Josemaría

Vår moder, lär oss att umgås med din Son

Med anledning av majmånad återger vi här några tankar om Jungfru Maria, tagna ur ”Smedjan”.

Be med den helige Josemaría