74 Artikels

Månadsreträtt maj #Hemifrån

Den helige Andes gåvor och frukter. Hur dess kraft är i det andliga livet. Att så frid och glädje. Maria är en ödmjuk tjänarinna. Hon bygger relationer i familjen genom sitt leende, tacksamhet, öppenhet, lyssnande öra, förståelse och förmåga att förlåta.

Andliga texter

Novena till Maria Immaculata

Den 8 december firas Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhets högtid som påminner om Marias obefläckade avlelse. För att förbereda denna högtid erbjuder vi några texter.

Aktuellt

Den saliga jungfru Marias smärtor

Den 15 september firas den saliga jungfru Marias smärtor. Enligt en gammal tradition kommer kristna ihåg "jungfruns sju sorger": stunder när hon, fullkomligt förenad med sin son Jesus, kunde dela sin smärta och kärlek på djupet med hans offer. Vi erbjuder ett urval av texter av den helige Josemaría om var och en av sorgerna.

Be med den helige Josemaría

Den saliga jungfru Marias födelse

Som den helige Josemaría sade, när vi firar marianska högtider, och under flera tillfällen under vardagen tänker vi kristna många gånger på den heliga Jungfrun. Om vi tar vara på dessa ögonblick, om vi tänker på hur vår moder skulle ha handlat i de uppgifter som vi har att utföra, kommer vi undan för undan att lära oss, och vi kommer till slut att likna henne, som barn liknar sina mödrar.

Be med den helige Josemaría

Prelaten talar om den helige Josemarías bön inför vår Fru av Guadalupe

Msgr. Fernando Ocáriz berättar om den pilgrimsfärd som Opus Deis grundare gjorde 1970 till ”la Villa de Guadalupe” (Guadalupes helgedom), för att be inför jungfru Maria för kyrkan och för världen. "Under hela sitt liv vände sig den helige Josemaría med tillförsikt till Jungfruns moderliga kärlek." (Videoklippet är textat på engelska och på andra språk)

Opus Deis prelat

Prelatens meddelande (15 maj 2020)

Nu när isoleringen fortsätter, säger Msgr Fernando Ocáriz att vi kan vara apostlar och med vårt liv visa hur en lärjunge till Kristus är.

Herdabrev och meddelande

Månadsreträtt i maj #Hemifrån

Några idéer för att göra reträtten i maj hemifrån.

Andliga texter

Rosenkransen

Den heliga rosenkransen. De glädjerika, smärtorika och ärorika mysterierna i Jungfru Marias liv binder en krans av lovprisningar som oavbrutet upprepas av himlens änglar och helgon … och av dem som älskar vår Moder här på jorden.

Be med den helige Josemaría

Anna Corry: «Jag kommer att ta hand om mina barn tillsammans med jungfru Maria»

Anna Corry dog nyligen i cancer. I detta videoklipp förklarar hon hur hon såg på livet, smärtan och Guds vilja när döden närmade sig: "Livet är värt att leva. Om ni bad mig om ett råd skulle det vara detta: lev i Guds nåd".

Personligt

Meddelande från prelaten (10 maj 2018)

I maj månad som ägnas åt vår Fru vill msgr Fernando Ocáriz hjälpa oss att be till prästernas och alla kristnas moder.

Herdabrev och meddelande