Antal artiklar: 21

Msgr Ocáriz skickar julhälsningar

Opus Deis prelat uppmuntrar sina barn att eftersträva fred denna jul, med början hos sig själva och sina närmaste.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (18 november 2022)

Opus Deis prelat tackar Gud för sin resa till Mexico och uppmuntrar oss att be med ett Guds barns tillit och naturlighet.

Herdabrev och meddelande

Prelatens brev (6 oktober 2022)

Opus Deis prelat meddelar att han sammankallar en extraordinarie kongress under första halvåret 2023. Syftet är att anpassa Verkets stadgar till riktlinjerna som anges i Motu proprio "Ad charisma tuendum".

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (20 juli 2022)

Opus Deis prelat vill dela med sig av det som gjort honom glad när han besökt olika städer.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (14 juni 2022)

Eftersom familjeåret avslutas nu reflekterar Opus Deis prelat över hur viktig familjen är i kyrkan och i samhället.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (15 december 2021)

Vi kan ta den glädje som vi upplever när Jesus föds i vårt liv till dem som behöver höra det mest i vår omgivning.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (25 november 2021)

Opus Deis prelat föreslår att vi kan se på döden med hopp eftersom den leder till livet. När döden drabbar oss på något sätt har vi möjlighet att lita på Guds kärlek och vända oss till jungfru Maria.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (18 oktober 2021)

När vi firar den helige Lukas, föreslår Opus Deis prelat att vi kan betrakta Jesus i evangeliet och på det sättet låta oss förvandlas av honom.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (17 juli 2021)

Den 22 juli firas Maria Magdalena. Opus Deis prelat föreslår att, om vi omvänder oss, så kan vi finna mer av Guds kärlek.

Herdabrev och meddelande

Prelatens meddelande (10 juni 2021)

Opus Deis prelat talar om förberedelserna inför Verkets hundraårsfirande som kommer att pågå mellan den 2 oktober 2028 och 14 februari 2030.

Herdabrev och meddelande