Nové vydanie knihy Brázda

Táto kniha obsahuje cenné skúsenosti, rady a ponaučenia pre plnohodnotný kresťanský život. Kniha je rozdelená do tematických celkov pokrývajúcich široké spektrum kresťanského pohľadu na veci ...

Videá

Play

„Srdce Diela“: Vízia svätého Josemaríu

Krátke video s výberom z kázní sv. Josemaríu, ktoré ilustrujú, čo myslel pod „posväcovaním práce“ a usilovaním sa nájsť Boha v našej práci a každodennom živote. Video je k dispozícii so slovenskými titulkami.

Play

Povolanie svätého Josemaríu

„Láska prišla, keď som ju najmenej očakával.“ To sú slová piesne, ktorá sv. Josemaríovi spievala skupina mladých ľudí. A on ich použil na pripomenutie chvíle, keď do jeho života vstúpila Láska: „Kristus mi povedal: ty si môj.“ Dĺžka videa 1,7 min

Svätý Josemaría Escrivá
„Svätosť, ktorú od teba očakáva Boh, dosiahneš tým, že budeš s Božou láskou vykonávať svoju prácu, že si budeš plniť svoje každodenné povinností, ktoré vždy spočívajú v maličkostiach.“ Svätý Josemaría
Svätý Josemaría, Zakladateľ Opus Dei