Escriva.org

Knihy svätého Josemaríu pomáhajú tým, ktorí sa chcú v bežnom živote stretnúť s Bohom. Prvá kniha, Cesta, vyšla v roku 1939. Spustenie novej webovej stránky escriva.org uľahčuje prístup k mnohým spisom zakladateľa Opus Dei.

Vyhľadávanie, rozdelenie podľa tém, viac ako 20 jazykov vrátane slovenčiny, jednoduchý prehľadný dizajn, možnosť čítania jednotlivých kníh a rýchle sťahovanie aj pri pomalom pripojení sú niektoré z noviniek tejto webovej stránky. 

Nájdete tam najznámejšiu knihu Cesta, spolu s Brázdou a Vyhňou, homílie z kníh Boží Priatelia a Ísť s Kristom. K zoznamu kníh sa pridali aj iné spisy od sv. Josemaríu, ako sú Listy, Rozhovory alebo V rozhovore s Pánom, ktoré nedávno vyšli ako kritické vydania s popismi, no tieto zatiaľ nie sú preložené do slovenčiny.

Hlavná stránka escriva.org

Postupne sa plánujú aj publikácie zatiaľ nevydaných diel, ktoré napísal sv. Josemária. Tejto príprave sa venuje Historický Inštitút sv. Josemaríu (Istituto Storico San Josemaría Escrivá), ktorý ich vydá ako kritické vydania so sprievodným textom. A až po istej dobe od vydania v originálnom jazyku alebo od nasledujúcich prekladov do iných jazykov sa budú postupne pridávať na stránky escriva.org, aby boli prístupné širokej verejnosti spolu s príslušnými odkazmi na zdroje či na Sväté písmo.

Štyri inovácie webovej stránky o spisoch svätého Josemaríu

Nové funkcie a inovácie tohto webu sa zameriavajú na riešenie štyroch problémov, ktoré vyvstali na predchádzajúcich stránkach escrivaworks.org: dostupné jazyky, podoba stránok, načítanie stránok a kompatibilita pripojených zariadení. V súčasnej dobe sú stránky escriva.org dostupné v 24 jazykoch, lebo ešte nebolo všetkých 142 prekladov Cesty prevedených do elektronickej formy. Postupne sa však pridávajú ďalšie.

Pozadie a farby boli vybrané s ohľadom na osoby s poruchami zraku, ktoré majú ťažkosti s videním nekontrastného textu alebo typografických častí stránok. Napomáhajú tak príjemnú a jednoduchú navigáciu webom.

Vecný obsah podľa kníh

Na druhej strane sa web upravil tak, aby správne a plynule fungoval aj v krajinách, kde nemajú širokopásmový internet. Zavedené zmeny prispeli k zníženiu doby načítania stránok vo väčšine krajín a tiež na mobilných zariadeniach. Aj tie najjednoduchšie alebo najstaršie zariadenia zaznamenajú zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcou webovou stránkou.

Ako čo najlepšie používať stránky escriva.org?

Tento portál obsahuje tisícky stránok spisov svätého Josemaríu s bohatým a rôznorodým obsahom. Pre tých, ktorí radi hľadajú konkrétne citáty alebo myšlienky podľa témy, sa vytvoril katalóg, ktorý radí všetky texty tematicky.

Vďaka výkonnému vyhľadávaču je možné po zadaní slova rýchlo a ľahko lokalizovať citát. Odteraz bude jednoduchšie nájsť referenciu od svätého Josemaríu o posväcovaní práce, láske k pápežovi alebo o Božom synovstve.

Okrem vecného obsahu je na stránke aj zoznam citácií zo Svätého písma, ktorý je organizovaný podľa kníh Starého a Nového zákona. Po kliknutí na jednotlivé knihy Svätého písma sa zobrazia verše, ktoré cituje svätý Josemaría, s odkazom na konkrétnu knihu a bod, v ktorých ich cituje. Môžete vyhľadávať citácie pre konkrétne dielo alebo zo všeobecného indexu získať prístup ku všetkým textom, ktoré používajú daný zdroj.

Zoznam citácií zo Svätého Písma

Všetky tieto vylepšenia uľahčujú vyhľadávanie komentárov k evanjeliovým scénam ako je Zvestovanie Pána, o bohatom mladíkovi alebo o zázračnom rybolove. Uľahčujú aj nájdenie pasáže či bodu, v ktorom sa hovorí napr. o duchovnom detstve, umŕtvovaní alebo radosti. V prípade, že niektoré dielo nie je preložené do daného jazyka, uvádza sa, v ktorých jazykoch je k dispozícii.

Niektorým ľuďom navyše pomáha priamy prístup na web z domovskej stránky smartfónu, ako keby to bolo niečo podobné aplikácii, ktorá vás presmeruje na webovú lokalitu v prehliadači. Ak používate Safari, keď ste na stránke, stlačte tlačidlo zdieľania a nájdete možnosť „Pridať na domovskú obrazovku“. Ak máte smartfón s operačným systémom Android, akonáhle ste v prehliadači s otvorenou stránkou escriva.org, stlačte tlačidlo nastavení (tri bodky vpravo hore) a v rozbaľovacej ponuke kliknite na „Inštalovať aplikáciu“ (prípadne „Pridať na domovskú obrazovku“).

Pomoc v živote kresťana

V knihe Compañeros de Camino (Priatelia Cesty), ktorá je zadarmo na stiahnutie v španielčine, je uvedených niekoľko svedectiev osôb z rôznych prostredí, ktorým táto kniha pomohla na ceste k modlitbe, v zložitých životných situáciách alebo ich povzbudila k poctivému životu kresťana: náhodné stretnutia, tajné čítanie v krajinách, kde je viera prenasledovaná... Hojné rozšírenie knihy Cesta a jej službu dušiam možno pripísať kňazskej skúsenosti zakladateľa Opus Dei a jeho vnútornému životu. Čitateľ nie je konfrontovaný so zoznamom viac či menej zbožných teórií, ale hovorí s kňazom, ktorý šíri lásku k Bohu. Tieto svedectvá sú svojím spôsobom špičkou ľadovca dobra, ktoré odovzdávajú všetky knihy svätého Josemaríu.

Veľkou pomocou pre osobnú zbožnosť je Svätý ruženec a Krížová cesta. Ktokoľvek, kto rozjímal nad kázaniami v knihách Ísť s Kristom, Boží priatelia alebo Milovať cirkev, môže dosvedčiť, že to sú myšlienky, ktoré pomáhajú k uskutočňovaniu obrazu popísaného vo Vyhni v bode 754:

„Keď otvoríš sväté Evanjelium, mysli na to, že všetko, čo tam čítaš – o Kristových slovách a skutkoch – máš nielenže poznať, ale to aj žiť. Všetko, čo sa tam hovorí, tam bolo kúsok po kúsku dané preto, aby si to prispôsobil konkrétnym podmienkam svojho života. 

Pán nás katolíkov povolal, aby sme ho nasledovali zblízka. Vo svätom texte nájdeš Ježišov život – mal by si tam však nájsť aj svoj vlastný. Tak ako apoštol, aj ty sa naučíš plný lásky pýtať: ‚Pane, čo chceš, aby som urobil?‘ ‚Plň Božiu vôľu,‘ počuješ jasne vo svojej duši. 

Preto každý deň vezmi do ruky Evanjelium, čítaj ho a ži ho ako konkrétnu normu. — Tak to robili svätí.“

Zakladateľ Opus Dei mení svoj štýl podľa druhu textu – akademické prejavy, body na rozjímanie, homílie alebo rozhovory. Je tu však spoločný základ – záujem pomôcť čitateľovi (alebo poslucháčovi) odovzdať čisté posolstvo, ktorému rétorika pomáha prežiariť, aby svetlo dopadalo na obsah a nie na formu:

„Ubezpečujem vás, deti moje, že keď nejaký kresťan vykonáva s láskou tú najbezvýznamnejšiu každodennú činnosť, prekypuje jeho skutok Božím významom. Preto som vám opakoval, doslova som do vás búšil, že kresťanské povolanie spočíva v tom, že sa z každodennej prózy vytvárajú verše. Zdá sa nám, deti moje, že na obzore sa stretávajú nebo a zem. Ale nie, miestom, kde sa naozaj spájajú, sú vaše srdcia, keď sväto prežívate bežný život...“ (Rozhovory, č. 116).