Number of articles: 4

Sv. Josemaría: „Jediná vec, ktorá dokáže ostatných presvedčiť, je náš vlastný život žitý podľa evanjelia"

Náš zakladateľ kázal tak, akoby sa nahlas modlil, a tak vždy povedal veci tak, ako ho náš Pán v danom momente inšpiroval. Vždy sa však na kázne svedomito pripravoval.

Životopis

Sv. Josemaría: Vysvätenie za kňaza a prvé kňazské poverenie

Skutočne sa mu dostalo uznania jeho zrelosti, ktorú nadobudol už v mladosti a svedčí o úsilí, ktoré náš zakladateľ vkladal do svojej ľudskej, duchovnej, apoštolskej a náučnej formácie. Už ako dieťa bol na seba veľmi náročný tak v asketickom boji, ako aj v štúdiu. Jeho priatelia z detstva i kolegovia zo školy aj zo seminára si uchovali živú spomienku na jeho priateľskosť a ochotu slúžiť, čo dokazuje, že nešlo len o čisto ľudské snaženie.

Životopis

Sv. Josemaría Escrivá v seminári. Roky intenzívnej modlitby.

„V kaplnke seminára San Carlos v Zaragoze trávil dlhé hodiny pohrúžený do modlitby, podobne ako to robil aj v kostole Rotunda v Logroño. Opäť sa usiloval nevzbudzovať pozornosť ostatných, ale tieto dlhé návštevy nemohli zostať nepovšimnuté.“

Životopis

Povolanie svätého Josemaríu Escrivá: „Pane, aby som videl!“

Chcel sa stať architektom... všetko sa však vyvinulo úplne ináč.

Životopis