,,Vášnivo milovať svet“: 50 výročie

8. októbra 1967 predniesol sv. Josemaría homíliu vo vonkajších priestoroch Univerzity v Navarre, ktorá obsahuje jadro jeho posolstva o posväcovaní každodenného života.

Písal sa 8. október 1967. Po prvýkrát sa slávila svätá omša vo vonkajších priestoroch čerstvo založenej Univerzity v Navarre. Po čítaní z Evanjelia svätý Josemaría energicky uchopil pripravený text, pokojne pristúpil k mikrofónu a (dosť nezvyčajným spôsobom pre neho, pretože rád kázal osobne poslucháčom), začal čítať svoju homíliu. Chcel sa presne držať napísaného textu, týchto dôkladne prepracovaných, formulovaných, temer vytesaných slov. Jeho pevne artikulovaný prejav oslovil vtedy srdcia mnohých ľudí. Po päťdesiatich rokoch tieto slová naďalej inšpirujú mužov a ženy po celom svete, povzbudzujú ich, aby sa usilovali hľadať Boha v každodenných skutočnostiach.

Rozhovor s Monsignorom Fernandom Ocáriz

(so slovenskými titulkami)

Celý text homílie"Vášnivo milovať svet"

Dokumentárne video ,,Vášnivo milovať svet“ (ako toto posolstvo žijú ľudia dnes vo svojom každodennom živote)

Audionahrávka sv. Josemaríu, ktorý v španielčine prednáša homíliu ,,Vášnivo milovať svet“