15 dní so svätým Josemaríom Escrivá

Kniha vyšla ako 13. v edícii Modlíme sa 15 dní s... Ako všetky aj tu nájdete stručný životopis Josemaría Escrivá (1902 – 1975) a potom 15 dní spoznávate ducha – spiritualitu svätca.

Z predhovoru:

„Hľadaj Krista, nájdi Krista, miluj Krista“ (C 382). Tak znelo priateľské venovanie Josemaríu Escrivá na prvej strane kníh o živote Ježiša, ktorých čítanie odporúčal. Trojnásobné pozvanie, ktoré žeravými písmenami vrýval do sŕdc. Ako sa môžem osobne stretnúť s Kristom (voľne podľa I 59, 110, 118; BP 264)? Musím spoznať jeho život tak dokonale, aby sa mi premietal v pamäti ako obrazy z filmu.

Josemaría sa neuspokojil s čítaním evanjelia, on ho prežíval ako „osoba navyše“ (B 672; V 8). Táto výstižná formulka objasňuje jeho prístup: vstúpil do Ježišovho života, či lepšie povedané, náš Pán prenikol do jeho srdca a stal sa súčasťou jeho života. Cez evanjelium spoznávame život Ježiša, ale tiež ten náš: „Všetko, čo sa tam hovorí, tam bolo kúsok po kúsku dané preto, aby si to prispôsobil konkrétnym podmienkam tvojho života“ (V 754).

Obsah

PRVÝ DEŇ Mária, Ježišova Matka, Matka večnej Lásky

DRUHÝ DEŇ Ján Krstiteľ.Radosť z bezhraničnej lásky

TRETÍ DEŇ Od pastierov k mudrcom. Milovať slobodným srdcom

ŠTVRTÝ DEŇ Jozef, robotník.Práca, dielo lásky

PIATY DEŇ Samaritánka.Milovať Božiu vôľu

ŠIESTY DEŇ Lazár, Marta a Mária.Láska ľudská a božská

SIEDMY DEŇ Predstavený synagógy.Láska k slobode

ÔSMY DEŇ Pohanka, ktorá mala vieru.Hovoriť s Láskou

DEVIATY DEŇ Dve hriešnice. Pokánie a milosrdná Láska

DESIATY DEŇ Maličkí. Milovať ako deti

JEDENÁSTY DEŇ Mláďa oslice.Voľba Lásky

DVANÁSTY DEŇ Pilát.Láska k slobode

TRINÁSTY DEŇ Herodes.Sloboda v láske

ŠTRNÁSTY DEŇ Emauzskí učeníci.Bezhraničná láska

PÄTNÁSTY DEŇ Byť druhým Kristom.Budovať nové mesto lásky