Diela sv. Josemaríu Escrivá de Balaguer, zakladateľa Opus Dei publikované v slovenskom i českom jazyku

Knihy od svätého Josemaríu

Cesta

Kľúčové dielo svätého Josemaríu Escrivá sa zrodilo z hlbokej kresťanskej skúsenosti a z túžby priviesť ľudí k tomu, aby milovali Boha a žili s Bohom. Tento titul je vhodný pre všetkých veriacich pri ich každodennom boji o svätosť a patrí medzi klasické diela náboženskej literatúry. Nové vydanie, marec 2009.

Vyhňa

Sv. Josemaría Escrivá prostredníctvom 1055 úvah a výrokov ukazuje veľkosť kresťanského povolania a sprevádza čitateľa na jeho ceste k Bohu. Úvahy sú určené na osobnú meditáciu a sú tak konkrétne ako aj kontemplatívne.

Brázda

Táto kniha obsahuje cenné skúsenosti, rady a ponaučenia pre plnohodnotný kresťanský život. Kniha je rozdelená do tematických celkov pokrývajúcich široké spektrum kresťanského pohľadu na veci ako napr.: modlitba, pokánie, priateľstvo, radosť, láska atď.

Krížová cesta

Publikácia poskytuje hlboké rozjímania o utrpení a smrti nášho Vykupiteľa.

Svätý ruženec

V tejto knihe autor rozjímavým spôsobom približuje krásu jednotlivých tajomstiev sv. ruženca a ukazuje novú cestu k zamilovaniu si tejto modlitby aj pre ľudí modernej doby.

Isť s Kristom

Homílie sv. Josemaría podľa liturgického roka.

Boží priatelia

Druhý zväz s homíliami vydaný po smrti autora. Všedný život, kresťanská sloboda, nádej, život viery, práca, atď. sú niektorý témy tých úvah. Zahrňuje aj homiliu Cesta k svätosti, duchovný životopis účeníka Ježiša Krista. Slovnské vydanie, december 2009.

Rozhovory s monsignorom Escrivá de Balaguer

Zbierka rozhovorov s novinarmi rôznych médií. Pestrosť tém poskytuje široký prehľad nad osobnosťou zakladateľa Opus Dei. Zahŕňa aj homíliu Vášnivo milovať svet. Zatiaľ po česky.

Knihy inšpirované učením zakladateľa Opus Dei

Álvaro del Portillo: Rozhovor o zakladateľovi Opus Dei

Vydavateľstvo: Kontakt Plus

Najbližší spolupracovník a prvý nástupca sv. Josemaríu Escrivá odpovedá na rôzne otázky týkajúce sa súkromného i sviatostného života tohto moderného svätca.

Francisco F. Carvajal: Hovoriť s Bohom. Meditácie na každý deň roka. Vydavateľstvo: Lúč.

Jednotlivé meditácie (7 zväzkov) sú usporiadané podľa liturgického kalendára a sú postavené na živej tradícii a učení Cirkvi. Kniha je určená pre každodenný život modlitby veriacich v rodine a v zamestnaní.

Federico Suárez: Panna Mária z Nazaretu

Vydavateľstvo: Alfa-Konti.

Dielo približuje život Matky nášho Pána v tichu a prirodzenosti života svätej rodiny, ako pomôcku a odpoveď na otázky kresťanov na ich ceste k svätosti, ku ktorej povoláva sám Boh.

Giuseppe Romano: Opus Dei. Nájsť Boha v práci a v každodennom živote.

Vydavateľstvo: Kontakt Plus

Kniha prináša základné informácie o Opus Dei, o jeho aktivitách a cieľoch.

Vittorio Messori: Prípad Opus Dei

Známy taliansky publicista Vittorio Messori predkladá čitateľom nestranný pohľad na pôsobenie, organizáciu a ciele Opus Dei. Hoci toto dielo patrí medzi literatúru faktu, autor dokázal pútavým spôsobom priblížiť charakter Opus Dei. Kniha vyšla v českom jazyku.

Scott Hahn: Moja duchovná cesta v Opus Dei

Profesor biblistiky v Spojených Štátoch. V roku 2005 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za predsedu biblickej teológie a liturgie v Seminári sv. Vincenta v Pensylvánii. V tejto knihe nám poskytol odpoveď, čo je duchovným jadrom Opus Dei.