Vychádza nová kniha rozhovorov so svätým Josemaríom. Po prvýkrát v slovenčine

Osoba zakladateľa Opus Dei zaujala počas jeho života novinárov z najprestížnejších svetových denníkov. Tak vznikla séria rozhovorov, ktorá teraz po prvýkrát vychádza po slovensky. Aj napriek tomu, že rozhovory od seba vznikli nezávisle, spája ich sedem spoločných tém, ktoré sú aktuálne aj dnes.

Opus Dei sa už čoskoro po založení rozšírilo po celom svete a jeho členovia sa ľuďom v rôznych krajinách snažili ukázať, že sa môžu stať svätými žitím svojho bežného života. Nebolo treba robiť nič výnimočné, iba posväcovať realitu, ktorú mal každý pred sebou. Pre jedného to bolo štúdium, pre druhého práca či starostlivosť o rodinu.

Tieto myšlienky však boli ešte v polovici minulého storočia novátorské a vzbudili rôzne reakcie. Jednou z nich však bol záujem svetových denníkov o zakladateľom Opus Dei, dnes už svätým Josemaríom Escrivá de Balaguerom.

Tento španielsky kňaz tak poskytol rozhovory denníkom najväčšej prestíže ako americký The New York Times, Time, francúzsky Le Figaro či taliansky L'Osservatore della Domenica.

Neskôr boli všetky zozbierané a publikované aj spolu s legendárnou homíliou „Vášnivo milovať svet“ v knihe s názvom Rozhovory s Mons. Escrivá de Balaguerom. No a práve táto kniha teraz po prvýkrát vychádza v slovenskom preklade.

Aj po rokoch totiž tieto rozhovory v sebe ukrývajú podnetné myšlienky, ktoré môžu pomôcť aj dnešným kresťanom lepšie žiť svoje kresťanské povolanie a objaviť jeho krásu v bežnom živote.

Svätý Josemaría totiž rozhovory s novinármi využíval na to, aby na jednej strane vysvetľoval charakter Opus Dei, no zároveň aby čitateľov inšpiroval k bližšiemu vzťahu s Pánom Ježišom uprostred sveta.

Aj keď je kniha zbierkou viacerých od seba nezávislých článkov, všetky spája sedem spoločných tém, ktorým sa svätý Josemaría venuje v každom z nich.

Sú nimi:

  1. duchovná a apoštolská realita Opus Dei – akú revolúciu prináša táto inštitúcia do života Cirkvi
  2. sloboda členov Opus Dei vo všetkých pozemských otázkach. V Opus Dei sú totiž vítaní všetci kresťania nezávisle od ich politickej ideológie
  3. hľadanie vhodnej právnej formy pre Opus Dei
  4. Cirkev ako živé spoločenstvo, ktoré pretvára svet
  5. Druhý vatikánsky koncil a roky, ktorého ho nasledovali
  6. kultúra a misia univerzity
  7. dopĺňanie sa medzi ženami a mužmi a to, ako sa táto skutočnosť odzrkadľuje v rodine a spoločnosti

Kniha v španielskom origináli vyšla v roku 1968. Do dnešného dňa vyšlo v Španielsku 22 edícií a predalo sa viac ako 230-tisíc výtlačkov. V iných jazykoch sa predalo takmer 120-tisíc ďalších výtlačkov.