Nové vydanie knihy Brázda

Táto kniha obsahuje cenné skúsenosti, rady a ponaučenia pre plnohodnotný kresťanský život. Kniha je rozdelená do tematických celkov pokrývajúcich široké spektrum kresťanského pohľadu na veci ako napr.: modlitba, pokánie, priateľstvo, radosť, láska atď.

Podobne ako v jeho najznámejšom diele Cesta sv. Josemaría v Brázde predkladá svojmu čitateľovi dôverné rady týkajúce sa rôznych aspektov kresťanského života: veľkodušnosti, radosti, utrpenia, modlitby, vernosti atď. Príťažlivosť tohto diela spočíva v tom, že sv. Josemaría čerpá zo svojho vlastného života a zo svojej veľkej pastoračnej praxe. Čítanie Brázdy nenecháva človeka ľahostajným. Naopak, dotýka sa jeho srdca, vyzýva ho k zaujatiu jasného postoja a k nasledovaniu Krista zblízka.

"Prosím nášho Pána, aby tieto stránky boli natoľko užitočné, že by nás urobili lepšími a pohli nás k tomu, aby sme svojimi činmi zanechali v tomto živote úrodnú brázdu."

Od svätého Josemaríu.