Number of articles: 17

9 textov pre modlitbu na slávnosť Najsvätejšej Trojice

Ako učí zakladateľ Opus Dei: „Boh je s tebou. V tvojej duši v stave milosti prebýva Najsvätejšia Trojica. — A preto, aj napriek svojim úbohostiam, môžeš a musíš byť v neustálom rozhovore s Pánom".

Modlitby a pobožnosti

Sonsoles, 2. mája 1935: prvá púť

V máji 1935 sa Josemaría Escrivá a Ricardo Fernández Vallespín vybrali na púť do svätyne Panny Márie Sonsoles v Ávile. Táto púť dala vzniknúť zvyku májových pútí v Opus Dei. V tejto epizóde historik Alfredo Méndiz komentuje niektoré detaily zo spisov oboch protagonistov tejto skúsenosti.

Modlitby a pobožnosti

22. februára: Katedra sv. Petra

Počas dvetisícročnej histórie sa v Cirkvi zachovala apoštolská postupnosť. Spomedzi apoštolov sám Kristus urobil Šimona predmetom osobitného vyvolenia: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev. Peter sa presťahoval do Ríma a tam ustanovil sídlo primátu, Kristovho vikára.

Modlitby a pobožnosti

Svätý Mikuláš z Bari, orodovník Opus Dei

Sviatok svätého Mikuláša z Bari sa slávi 6. decembra. Svätý Josemaría mu zveril riešenie ekonomických problémov. Príbeh je opísaný v knihe "Príhovorcovia Opus Dei" a podpísaný José Miguelom Pero-Sanzom.

Modlitby a pobožnosti

Objať svet v modlitbe (Žalm 2)

Uvažovanie o Božom synovstve tvorí základ celej spirituality Opus Dei. V tomto článku sa píše o Žalme 2 v živote svätého Josemaríu.

Modlitby a pobožnosti

12 myšlienok o tom, ako sa dostať do Neba

Čo mám urobiť, aby som sa dostal do Neba? To je veľká otázka, ktorú si kladie mnoho ľudí. Prečítajte si rady od svätého Josemaríu spolu s rôznymi textami zo Svätého písma a Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Modlitby a pobožnosti

Drevený Kríž

Kňaz José Luis González Gullón v článku opisuje históriu zvyku umiestňovať v kaplnkách centier Opus Dei drevený kríž bez Ukrižovaného.

Modlitby a pobožnosti

„Musíme mať srdce pre všetkých“

Vo videu sa sv. Josemaría zamýšľa nad tým, ako žiť pluralizmus v spoločenskom živote, lebo „nestačí riešiť veci s rovnosťou a ľudskou spravodlivosťou, treba do vecí vkladať aj srdce“. (Video má nastaviteľné slovenské titulky.)

Modlitby a pobožnosti

„Rozsievači pokoja a radosti“: Charizma Opus Dei slovami sv. Josemaríu

Toto krátke video približuje niektoré črty charizmy Opus Dei, ako ich vysvetlil svätý Josemaría: robiť všetko z lásky, chápať všetkých ľudí, modliť sa za Cirkev a pápeža, zdieľať jedno povolanie, byť rodinou, napodobňovať Ježiša Krista, byť chrámom Najsvätejšej Trojice, nech sme kdekoľvek, a posväcovať prácu.

Modlitby a pobožnosti

Video: Eucharistia, tajomstvo lásky a viery

Vybrané momenty zo stretnutí sv. Josemaríu s veriacimi, v ktorých hovorí o Eucharistii. „Neprestávaj milovať nášho Pána vo svätej Eucharisti... tým istým srdcom miluješ Pána. Lebo nemáš dve srdcia, ani ja nie. Tým istým srdcom, ktorým mám rád teba,... milujem Ježiša v Najsvätejšej sviatosti. A nehanbím sa povedať, že som do neho šialene zamilovaný.“ (Video má nastaviteľné slovenské titulky.)

Modlitby a pobožnosti