Nové vydanie Krížovej cesty a Svätého Ruženca od svätého Josemaríu

Minulý týždeň vyšlo na Slovensku nové vydanie Krížovej cesty a Svätého Ruženca od Sv. Josemaríu. Knihu vydalo vydavateľstvo Lúč

Svätý Josemaría Escrivá napísal niekoľko kníh. Medzi vydanými publikáciami nájdeme okrem teologicko-právneho diela Abatyša z las Huelgas aj knihy, ktoré sú preložené do mnohých jazykov: Cesta, Svätý Ruženec, Rozhovory s Mons. Escrivá de Balaguer, Ísť s Kristom, Krížová Cesta, Boží priatelia, Láska k Cirkvi, Brázda a Vyhňa. Posledných päť vyšlo až po jeho smrti.

Zakladateľ Opus Dei učil s naliehavou presvedčivosťou, že kresťanský život nemá iný cieľ, než "nasledovať Krista – to je tým tajomstvom". A dodával: "Sprevádzať ho tak zblízka, že s ním budeme žiť ako prví Dvanásti; tak zblízka, až sa s ním stotožníme." Preto odporúčal neustále rozjímať o Evanjeliu. A tí, čo mali to šťastie počúvať jeho rozjímania o udalostiach z Kristovho života, vnímali ich ako niečo živé a aktuálne, a naučili sa do nich vstupovať ako ďalšia osoba navyše.

Aj Svätý Ruženec a Krížová Cesta, ktorá vyšla po jeho smrti, boli napísané so želaním, aby s pomocou Božej milosti pomohli ľuďom rásť v duchu modlitby, pokánia a vo vďačnosti k Pánovi, ktorý nás vykúpil za cenu vlastnej krvi.