Správa od Preláta (19. marca 2021)

Pri príležitosti začiatku Roka rodiny a slávnosti svätého Jozefa nás Mons. Fernando Ocáriz pozýva, aby sme sa špeciálnym spôsobom starali o náš domov a zároveň vyšli v ústrety iným rodinám a ľuďom v núdzi.

Opus Dei - Správa od Preláta (19. marca 2021)

Milovaní, nech Ježiš opatruje moje dcéry a mojich synov!

Dnes začína Rok rodiny, ktorý vyhlásil Svätý Otec František, aby tak zvýraznil rodinnú lásku a podnietil nás hľadať nové spôsoby, ako sprevádzať rodiny na ich ceste k svätosti. Táto iniciatíva sa bude niekoľko mesiacov prekrývať s Rokom svätého Jozefa, ktorý začal v decembri minulého roka. To môže byť dobrá príležitosť na to, aby sme sa špeciálnym spôsobom utiekali k príhovoru svätého Patriarchu, aby ochraňoval naše rodiny a rodiny celého sveta a aby mnohí mladí objavili krásu manželského života a uvedomili si zároveň evanjelizačnú misiu kresťanskej rodiny.

Kvôli protipandemickým opatreniam, ktoré mnohé krajiny v posledných mesiacoch zaviedli, sme možno boli nútení tráviť celé dni doma obklopení povinnosťami spojenými s chodom domácnosti. Snaha žiť v spojení s Pánom nám určite pomáha čeliť s vierou a nádejou bolestným udalostiam, ktoré nás mohli postretnúť v podobe utrpenia nás samých alebo mnohých našich príbuzných, smrti blízkych osôb, osamelosti, choroby alebo krízy. Nepochybne sa v takýchto chvíľach snažíme vzájomne podopierať modlitbou, starostlivosťou a láskou.

Súčasná situácia je zároveň príležitosťou, aby sme sa viac starali o ostatných, obzvlášť o deti a starších, a pomáhali svojim blízkym so starostlivosťou o rodinu. V kresťanskej rodine by sa podľa vzoru nazaretskej rodiny mali všetci starať o potreby druhých súvisiacich s výchovou detí, so starostlivosťou, s odpočinkom a podobne. I keď môžu byť samotné činnosti rozdelené rôzne, pomoc každého člena rodiny má nepostrádateľnú a nenahraditeľnú hodnotu. Môže nám pri tom pomôcť predstava harmonického vzťahu Jozefa a Márie, ktorému primerane svojmu veku prispieval aj Ježiš.

Tento rok môže byť taktiež príležitosťou na to, aby sa v centrách Diela a v rodinách všetkých mojich synov a dcér pestoval zmysel pre rodinu a podporovala rodinná atmosféra. Spolu s tým by som vás chcel povzbudiť k tomu, aby ste hľadali spôsob ako pomáhať aj iným rodinám a chudobným ľuďom. Som si istý, že každá rodina príde na nejaký kreatívny spôsob, ako sa stať „rozsievačmi pokoja a radosti“ (Ísť s Kristom, č. 30), tak ako si to prial svätý Josemaría.

Aj tým z vás, čo nemôžete mať deti, sa ponúka široké pole možností apoštolátu v rodine: ste povolaní k tomu, aby ste svojou vzájomnou láskou vytvárali pre ostatných žiarivý domov a aby u vás vaši priatelia, príbuzní a známi mali vždy otvorené dvere, pretože aj týmto spôsobom sa podieľate na premene nášho sveta na lepší domov.

Pre najbližšie Svetové stretnutie rodín so Svätým Otcom, ktoré sa bude konať 26. júna 2022, bolo vybrané motto „Rodinná láska ako povolanie a cesta k svätosti“, čo nám pripomína učenie svätého Josemaríu. Zverme plody tohtoročného Roku rodiny svätému Jozefovi a prosme ho, aby nám udelil tú „najväčšiu milosť: naše obrátenie“ (František, Apoštolský list Patris Corde, záverečná modlitba) a pomáhal nám vydávať v našom okolí a obzvlášť v našej rodine pravé svedectvo o Božej láske.

Z celého srdca Vás žehná

Váš Otec


Rím, 19. marca 2021